Türkiye’de Ulaşımı Etkileyen Beşeri Faktörler Ayt Coğrafya


Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya

Türkiye’de Ulaşımı Etkileyen Beşeri Faktörler

Nüfus ve ekonomik faaliyetler ulaşım ağını etkileyen en önemli beşerî faktörlerdir. Genel olarak ekonomik faaliyetlerin ve nüfusun yoğun olduğu alanlarda ulaşım ağının gelişimine daha fazla ihtiyaç duyulur. Bu nedenle de bu tür alanlarda ulaşım ağının geliştirilmesine yönelik çalışmalara daha fazla önem verilir.

Türkiye’de ulaşım ağının geliştiği alanlara bakıldığında bu alanların genellikle ekonomik faaliyetlerin gelişmiş olduğu ve nüfus yoğunluğunun fazla olduğu alanlar olduğu görülmektedir.

Ulaşımı etkileyen bir diğer faktör olan teknolojik gelişmeler ise ulaşım ağlarındaki kalite ve konforu arttırmaktadır. Türkiye’de özellikle son dönemlerde hızlı tren ağlarının oluşturulmaya başlanması, kara yollarındaki kalitenin artırılması teknolojik gelişmelerin ulaşım üzerindeki etkisiyle açıklanabilir.] }

Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olmasına rağmen geniş hinterlanda sahip limanların sayısı oldukça azdır.

Bu durum üzerinde ülkenin;

I. Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında kıyıya paralel uzanan yüksek dağ sıralarının bulunması,
II. kara yolu ağının çok yoğun olması,
III. nüfusun ülke içine düzensiz dağılması,
IV. kıyılarda gelgit genliğinin az olması

özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve IV E) III ve IV


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar