Türkiye Selçuklu Devleti Yükseliş Dönemi 10. Sınıf


Kategoriler: 10. Sınıf Tarih, Tarih, Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi

II. Kılıç Arslan Dönemi (1155 – 1192)

Türkiye Selçuklu yöneticileri göçebe Türkmenlere yurt bulmak için Anadolu’nun Batısındaki Bizans yönetiminde bulunan bölgeleri ele geçiriyorlardı. Bu durumdan rahatsız olan Bizans yöneticileri Türklerin ilerleyişini durdurmak, hatta Türkleri Anadolu’dan atmak için harekete geçtiler. Eğirdir Gölü yakınlarındaki Miryokefelon denilen yerde yapılan savaşta Bizans ordusu bozguna uğratıldı.

Miryokefalon Savaşı’nın Sonuçları ve Önemi

 • Anadolu’nun “Türk yurdu” olduğu kesinlik kazandı.
 • Türklerin Anadolu’ya yerleşmeleri kesin olarak sağlandı.
 • Bizans İmparatorluğu’nun Türkleri Anadolu’dan çıkarma umutları sona erdi.

Malazgirt Savaşı, Türkiye tarihi için “yurt alan savaş” olarak nitelendirilirken Miryokefalon Savaşı da Anadolu’daki Türk hakimiyetini kesinleştirdiği için “yurt tutan savaş” olarak adlandırılmıştır.

I. Alaeddin Keykubad Dönemi (1220 – 1237)

 • Bu dönemde Türkiye Selçuklu Devleti en parlak dönemini yaşadı ve devlet en geniş sınırlarına ulaştı.
 • Orta Asya üzerinden istila hareketine başlayan Moğol tehlikesine karşı şu önlemler alındı.
 • Eyyubilerle uzlaşma sağlandı.
 • Doğu’daki Sivas, Kayseri, Konya, Erzincan, Amasya, Malatya gibi şehirlerin kaleleri ve surları elden geçirildi.
 • Bizans’ın hakimiyetinde bulunan Kalonoros (Alanya) şehri fethedildi (1223). Şehrin adı Alaiye (Alaeddin’in şehri) olarak değiştirildi.
 • Alanya’da birtersane kuruldu.
 • Sinop’ta yapılan gemilerle Kırım’ın önemli limanı olan Suğdak Limanı fethedildi.
 • Kırım’ın Suğdak limanına yapılan bu sefer Türkiye Selçuklu Devleti’nin ilk deniz aşırı seferidir.
 • Erzincan’ı alarak Mengüceklilere son verildi.

Yassı Çimen Savaşı (1230) Nedenleri ve Sonuçları

 • Harzemşahların Doğu Anadolu’ya saldırmaları ve Ahlat bölgesini tahrip etmesi
 • Harzemşah lideri Celaleddin Harzemşah’ın Erzurum Meliki Cihan Şah ile birlikte I. Alaeddin Keykubat’a karşı itifak kurması
 • Bu gelişmeler üzerine I. Alaeddin Keykubad, Eyyubilerle itifak kurdu.
 • Harzemşahlar, Türkiye Selçuklu ve Eyyubi ittifakı ile yenilgiye uğratıldı.
 • Erzurum yeniden Selçuklu egemenliğine girdi.
 • 1231’de Moğollar Harzemşahlara son vermiştir. Böylece Anadolu ile Moğollar arasındaki tampon bölge ortadan kaldırılmış ve Anadolu’daki Moğol tehlikesi artmıştır.
 • I. Alaeddin Keykubad Anadolu’da artan Moğol tehlikesine karşı aldığı bazı tedbirler şunlardır;
  –> Moğol Han’ı Ögeday Han’a elçiler göndererek barış yapmak istedi. Fakat Moğolların şartlarını kabul etmediği için yeni tedbirler aldı.
  –> Ahlat, Van, Bitlis ve Adilcevaz bölgelerini sınırlarına katarak buradaki kaleleri onardı.
  –> Harzemşah beylerini Türkiye Selçuklu Devleti’nin hizmetine alarak Doğu Anadolu’ya yerleştirdi.
 • Türkiye Selçuklularrnın Doğu Anadolu’da güçlenmesinden rahatsız olan Eyyubiler harekete geçti. Mardin ve Harput Artukluları Eyyubilerle ittifak kurdu. Bunun üzerine I. Alaeddin Keykubad Türkiye Selçuklularına karşı Eyyubilerle ittifak yapan Harput Artukluları’na son verdi. Eyyubiler ile Türkiye Selçukluları arasındaki çatışmanın Moğollara yarayacağını düşünen Abbasi halifesi iki hükümdar arasında arabuluculuk yaptı.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar