Türkiye Selçuklu Devleti-I.Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi (1192-1196/1205-1211) 10.Sınıf Tarih


Kategoriler: 10. Sınıf Tarih, Tarih
 • II. Kılıç Arslan’ın ölümü üzerine devletin başına geçen I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in hükümdarlığını kardeşleri kabul etmediği için tahtan indirilmiştir.
 • Devletin başına II. Rükneddin Süleyman Şah geçmiş onun ölümü sonrasında ise I. Gıyaseddin Keyhüsrev tahta tekrar çıkmıştır.
 • Bu dönemde yapılan fetihlerde ekonomik ve ticari çıkarlar ön planda tutulmuştur.

Bu dönemde I. Gıyaseddin Keyhüsrev;

 • Karadeniz ticaretini engelleyen Trabzon Rum İmparatorluğu üzerine sefer düzenleyerek Karadeniz ticaret yolunun güvenliğini sağlamıştır.
 • Karadeniz’de Samsun limanını Akdeniz de Antalya limanını almıştır. Böylece ülkeyi bir kara devleti olmaktan çıkararak bir deniz devleti haline getirmiştir.

Uyarı: Anadolu Selçuklu Devleti tarihin ilk denizci Türk devletidir.

 • Limanların güvenliğini sağlamak ve ticari faaliyetlerin güven içerisinde yürütülmesini temin etmek amacıyla donanma oluşturmuştur.
 • Venediklilerle ilk defa ticaret antlaşmasını yaparak uluslararası ticareti geliştirmiştir.

Önemli Not: Anadolu Selçuklu Devleti Yükselme Dönemi hükümdarının özellikle deniz ve kara ticaretinin önemli noktalarını ele geçirmeleri ve uluslararası antlaşmalar yapmalarının nedenleri,

 1. Haçlı seferleri sonrası Anadolu’da ticari hayatın durması
 2. III. Haçlı seferiyle birlikte özellikle denizlerde ticaretin gerilemesi ve Anadolu Selçuklu Devleti’nde bu ticaretten faydalanmak istemesidir.
 • Eyyübilerin Anadolu’ya yaptıkları saldırıları önlemiştir.
 • İznik Rum imparatorluğu’nun ödemesi gereken vergiyi kesmesi üzerine sefere çıkan I. Gıyaseddin Keyhüsrev; İznik Rum İmparatorluğu’yla yaptığı Alaşehir Savaşı’nda şehit olmuştur.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar