Türkiye Selçuklu Devleti – I. Alaeddin Keykubat Dönemi (1220-1237) 10.Sınıf Tarih


Kategoriler: 10. Sınıf Tarih, Tarih
  • Anadolu Selçuklu Devleti en parlak zamanını Alaaddin Keykubad Dönemi’nde yaşamıştır.

Bu dönemde Alaeddin Keykubad;

1. Rumlardan askeri ve ticari öneme sahip olan Alanya’yı almış Alanya’da tersane kurarak donanmayı güçlendirmiştir. (Kandelor)

2. Kurulan güçlü donanmayla sefere çıkarak Kırım’ın Suğdak limanı fethetmiştir.

Uyarı: Kırım deniz aşırı yapılan ilk seferdir.

3. Alaeddin Keykubat, yaptığı ticari antlaşmalar ve ülkenin her tarafına yaptırdığı kervansaraylarla Anadolu’yu uluslararası ticaret merkezi haline getirmiştir.

Uyarı: Alaeddin Keykubat bu faaliyetleriyle devletin ekonomik yapısını güçlendirmiştir.

4. Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamak isteyen Alaeddin Keykubat Erzincan merkezli kurulan Mengücekliler beyliğine ve Artuklular beyliğinin Harput koluna son vermiştir.

5. Bu dönemde temel sorun doğudaki Moğol tehlikesidir.

Moğol tehlikesine karşı alınan önlemler

  1. Eyyübilerle ittifak yapılmıştır.
  2. Konya, Kayseri, Sivas gibi büyük şehirlerin surlarını tamir edilerek savunma önlemleri alınmıştır.
  3. Moğollarla dosthane ilişkiler kurmaya çalışılarak elçi gönderilmiştir.
  4. Moğollarla mücadele eden Harzemşahlar desteklenmiştir.

YASSI ÇİMEN SAVAŞI (1230)

Savaşın Nedeni

Harzemşahların Anadolu Selçuklu Devleti’nin toprağı olan bilim, sanat, kültür merkezi Ahlat’ı işgal etmesi

Savaşın Gelişimi

İki devlet arasında Erzincan yakınlarında Yassı Çimen Ovası’nda yapılan mücadeleyi Selçuklu Devleti kazanmıştır.

Savaşın Sonuçları

  1. Harzemşahlardan intikam alınmıştır.
  2. Harzemşahlar yıkılma sürecine girmiştir. (Devletin varlığına Moğollar son vermiştir.)
  3. Harzemşahların yıkılmasıyla Moğollarla Selçuklular arasındaki tampon bölge kalkmış, Selçuklular Moğol saldırılarına açık hale gelmiştir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar