Türkiye Nüfusunun Tarihsel Gelişimi Coğrafya Ayt


Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya

TÜRKİYE NÜFUSUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ

Türkiye’de Nüfus Sayımları

  • İlk nüfus sayımları II. Mahmut döneminde (1831) yapılmıştır. Askeri ve vergi yükümlülüklerini belirlemeye yöneliktir.
  • İlk sayımlarda 7,5 milyon nüfus tespit edilmiştir. (Anadolu’da)
  • 1841 ’de (Abdülmecit dönemi) yapılan sayımda da 10,5 milyon nüfus tespit edilmiştir.
  • Cumhuriyet’ten sonra ilk nüfus sayımı 1927 yılında yapılmıştır. 13.648.270 kişi belirlenmiştir.
  • Her 5 yılda yapılan sayımlar 1990’dan itibaren 10 yılda bir yapılmaya başlanmıştır.
  • 2015 yılında adrese dayalı nüfus sayımına göre Türkiye’de toplam nüfus 78.741 .053 kişidir.

Türkiye’de Nüfus Artış Hızının Azalmasının Nedenleri

Eğitim seviyesinin yükselmesi
Kadınların iş hayatına girmesi
Doğum oranlarının azalması
Kentleşme oranının artması
Evlilik yaşının yükselmesi

Yıllara Göre;
Nüfus artış hızı fazladır
Erkek nüfus fazladır
Eğitim seviyesi artmaktadır
Ortalama yaşam süresi uzamaktadır
Kentsel nüfus oranı artmaktadır
Kırsal nüfus oranı azalmaktadır
Dış göçler azalmaktadır
İç göçler artmaktadır

Nüfus Artışına Etki Eden Faktörler
Doğal nüfus artışı
Türkiye’ye gelen göçler
Nüfus arttırıcı politikalar
Savaşların azalması
Salgın hastalıkların azalması
Sağlık koşullarının artması
Hatay’ın Anavatan’a katılması

Nüfus Azalışına Etki Eden Faktörler
Dışarıya yapılan işçi göçleri
Kentleşme oranının anması
Eğitim seviyesinin artması
Nüfusu azaltıcı politikalar
Evlilik yaşının artması
Kadının iş hayatına katılması

Türkiye’de Nüfus Artışının Sonuçları
Büyük şehirlerde belediye hizmetlerinin yetersiz kalmaktadır
Bağımlı nüfus oranı artmaktadır
Kırsal kesimlerde yapılan yatırımların göçlere bağlı azalmaktadır
Refah seviyesi azalmaktadır
Demografik yatırımlar artmaktadır
Çevre kirliliği artmaktadır
Kişi başına düşen milli gelir azalmaktadır
İç göçler artmaktadır
Çarpık kentleşme görülmektedir
Gecekondulaşma artmaktadır
Kırsal kesimlerde kişi başına düşen arazi miktarı azalmaktadır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar