Türk İslam Devletlerinde Sanat 9.Sınıf Tarih


Kategoriler: 9. Sınıf Tarih, Tarih
 • Karahanlılar Dönemi’nde Türk-İslam mimarisinin temeli atılmıştır.
 • Külliyeler (Şehirlerin sosyal ve ekonomik ihtiyaç­ larını karşılamak amacıyla inşa edilen bünyesinde cami, hamam, bedesten, türbe, imarethane gibi yapıların bulunduğu toplu yapı.), Kervansaray (Tüccarların konaklama merkezleri), hastane, (Darüşşifahane) han, hamam, cami, mescit ve türbeler, aşevi (imaret: yolculara, fakirlere yemek dağıtan yer) yapmışlardır.
 • Türkler, İslam dünyasına kubbe ve kemer tarzını kazandırmışlardır.
 • Gazneliler zafer kuleleri yapmışlardır.
 • Selçuklular mimaride geometrik motifler, küfi ve nesih yazılar ile mermer süslemeleri yapmışlardır.

Büyük Selçuklulara Ait Eserler

 • Mescid-i cuma (İsfahan)
 • Nizamiye Medresesi (Bağdat)
 • Mescid-i Cami (Kazvin)
 • Ulu Cami (Diyarbakır)
 • Sultan Sencer Türbesi (Merv)
 • Selçuklu Sultanlık Sarayı (Merv)
 • Tuğrul Bey Türbesi (Rey)

Gaznelilere Ait Eserler

 • Leşke-i Bazar Ulu Cami (Gazne)
 • Mahmut Bendi, Aruzül Felek Cami (Gazne)
 • Zafer Kulesi, Aslan Cazif Türbesi (Tus)

Karahanlılara Ait Eserler

 • Ribat-ı Melik (Kervansaray)
 • Ayşe Bibi Türbesi
 • Talhatan Baba Camisi
 • Tabgaç Buğra Han Medresesi
 • Şir Kebir Cami

Uyarı: Büyük Selçuklu Devleti mimaride kerpiç değil, alçı, çini, taş kullandığı için ortaya konulan eserler kalıcı hale gelmiştir. Ayrıca Selçuklular, Türk-İslam dünyasına kümbeti (türbe) kazandırmışlardır.

 • Ayrıca Türk – İslam devletleri çinicilik, taş işçiliği, kuyumculuk, ahşap işçiliği, dokumacılık, cild, seramik, nakkaşlık, oymacılık, hat, tezhip, vitray (cam sanatı), minyatür alanlarında önemli eserler vermişlerdir.

Uyarı: Türkler İslam inancıyla hareket etmişlerdir. Bu yüzden Türklerde resim ve heykel sanatı gelişmemiştir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar