Kategoriler: 11. Sınıf Coğrafya, Coğrafya

Turizm insanların gezmek, görmek, dinlenmek, eğlenmek ve yeni mekânları tanımak için yaptıkları gezi faaliyetlerine verilen isimdir. Turizm gelir ve giderleri görünmeyen gelir ve giderler arasında olduğundan dış turizm hareketlerinin bir ülkeye kazandırdığı gelire “Görünmeyen İhracat” denir.

İnsanları Turizm Faaliyetine Yönelten Faktörler

  • Doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel değerleri görme ve tanıma
  • Aile, dost, akraba ziyaretleri, iş, inanç, sağlık, dinlenme ve eğlence
  • Eğitim – öğretim, kongre -toplantıya katılma, sportif aktivitelerde bulunma etkilidir.

Turizmin Etkileri

  • 1. Ekonomik Etkileri

Turizmin ekonomik etkisi Dünya’nın en dinamik ve en büyük bacasız sanayisidir. Özellikle geri kalmış ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler için kalkınma sürecinin başlangıcıdır. Dünya’daki turizm gelirleri GSMH`nin % 11′ ini oluşturur.

  • 2. Politik Değeri

Ülkeler arası ilişkinin gelişmesi ve etkileşimin sağlanmasında turizmin payı çok büyüktür. Turizmde uluslar birbirini tanıma fırsatı bulur. Bu da farklı milletler arasında barış ve dostluğun gelişmesini sağlamaktadır.

  • 3. Sosyokültürel Etkiler

Farklı uluslara ait insanlar ve toplumlar birbirlerini etkileyerek kültürel bağlar oluştururlar. Bu kültürel bağlar insanlar arasında hoşgörünün gelişmesi ve güçlenmesini sağlar.

  • 4. Çevre ve Ekolojik Etkileri

Turizmin kaynağını oluşturan çevre ve ekolojik unsurların, dengeli bir şekilde sürekliliğinin sağlanması gerekir. Çünkü, çevre ve ekoloji turizmin temel dayanağını oluşturur. Eğer doğal kaynaklar ve kültürel çevre bilinci yönetilir ve kullanılırsa turizmin gelişmesi mümkün değildir.

Milli Parklar

Günümüzde doğal ve kültürel varlıklar sanayileşme süreci ile hızlı nüfuslanmaya bağlı olarak yok olmaktadır. Yok olmakta olan bu varlıklarımızı korumak için Birleşmiş Milletlere ait bir kuruluş olan UNESCO’nunda yardımıyla 1948 yılından sonra belli başlı tedbirler alınmıştır. Koruma altına alınan antik şehir kalıntıları, kaleler, surlar, camiler, köprüler ve doğal güzellikler “milli park” olarak adlandırılır.

ABD’deki Ulusal Parklar

Dünya’da ulusal park uygulamasının ilk başlatıldığı ülke ABD’dir. Bu uygulama 1872 yılında “Yellow Stone Ulusal Parkı’ nın” ABD Kongresinde kabul edilmesiyle başlamıştır.

Yellow Stone Ulusal Parkı

Dünyadaki en eski ulusal parktır. Bünyesinde en geniş ve bozulmamış ekosistem bölgelerini barındırır. Ulusal park gayzerleri, sıcak su kaynaklarını, çağlayanları, volkanları, bizonları, boz ayıları ve kurtlarıyla meşhurdur.

Yosemite Ulusal Parkı

Kaliforniya sınırları içerisinde yer alan Yosemite Ulusal Parkı’nda çok sayıda şelale bulunmaktadır. Ekosistem ve biyoçeşitlilik yönünden zengindir.

Büyük Kanyon Ulusal Parkı

1919 yılında ulusal park ilan edilen Büyük Kanyon, Arizona sınırları içerisinde yer alır. Büyük Kanyon’da, jeolojik süreçler içerisinde oluşan morfolojik (yeryüzü şekilleri) oluşumlara ait muhteşem güzellikte örnekler bulunmaktadır.

Afrika Ulusal Parkı

Afrika’daki ulusal parkların en önemli ortak özelliği çok büyük ve çeşitli doğal güzelliklere sahip olmalarıdır. Afrika’ da çok geniş alanlara yayılan savan topluluklarının bulunması buradaki yaban hayatını ve canlı çeşitliliğini olumlu yönde etkilemiştir. Afrika’daki ulusal parkların en önemlileri Tanzanya’da yer alır. Bunların başlıcaları; Serengeti, Selaus, Nigorengero, Manyara Gölü, Klimanjero, Dargı ulusal limanlarıdır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar