Tükenebilen (Yenilenemeyen) Doğal Kaynaklar Coğrafya Ayt


Kategoriler: Ayt Coğrafya, Ders Videoları

Tükenebilen (Yenilenemeyen) Doğal Kaynaklar

Petrol

 • Bitki ve hayvan fosillerinin deniz, göl ve akarsu gibi sulak alanlarda birikmesiyle oluşur.
 • jeolojik zamanda oluşmuştur.
 • Dizel motorlar ve sanayinin gelişmesiyle önemi artmıştır.
 • Elektrik enerjisi üretiminde,
 • Ulaşım faaliyetlerinde,
 • Petro-Kimya sanayinde kullanılır.

Potansiyelinin Fazla Olduğu Yerler:

Irak, Norveç, İran, Kuveyt, Rusya, Meksika, Kazakistan, Çin, Suudi Arabistan, ABD, Venezuella, Birleşik Arap Emirlikleri

Doğalgaz

 • jeolojik zamanda oluşmuştur.
 • Diğer fosil yakıtlara göre daha temizdir.
 • Petrol rezervinin çevresinde bulunur.
 • Petrol gazı olarak da anılır.
 • Kara yolu, deniz yolu; demir yolu tankerleri ve boru hatlarıyla taşınır. ,
 • Elektrik enerjisi üretiminde,
 • Konutların ısıtılmasında,
 • Sanayide,
 • Ulaşımda,
 • Gıdaların pişirilmesinde kullanılır.

Potansiyelinin Fazla Olduğu Yerler:

İran, Rusya, ABD, Kanada, Suudi Arabistan, Cezayir

Kömür

 • Bitki ve hayvan kalıntılarının toprak altında kalmasıyla oluşur
 • Organik tortul kayaçtır
 • Taşkömürü, linyit, turba kömür grubunda yer alır.
 • Taşkömürü 1.zamanda oluşmuştur.
 • Linyit 3. zamanda oluşmuştur.
 • Taşkömürünün karbon değeri daha yüksek olduğundan demir-çelik sanayinde kullanılır.
 • Isınmada kullanılır.
 • Elektrik enerjisi elde etmekte kullanılır.
 • Demir-çelik sanayisinde enerji kaynağı olarak kullanılır.

Potansiyelinin Fazla Olduğu Yerler:

Çin, Avustralya, Hindistan, Almanya, Rusya, İngiltere, ABD, Güney Afrika Cumhuriyeti

Madenler

Oluşumunda volkanizma, organik tortullanma ve başkalaşım olayları etkilidir.

Ekonomiye yön verirler.

Metalik madenler ağır sanayinin temelini oluşturur.

» Demir-Çelik » Bakır
» Bor » Alüminyum
» Ferro Krom » Elmas

Potansiyelinin Fazla Olduğu Yerler:

Dünyanın her yerinde görülebilir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar