Kategoriler: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Toplumu Birleştiren Temel Değerler

1. Vatan ve Ülkü Birliği

Vatan: Üzerinde yaşayanların ortak amaçlar etrafında bir arada bulunduğu, can, mal, namus gibi maddi ve manevi değerlerin korunup yaşatıldığı, sınırları belli olan toprak parçasıdır.

Ülkü: Amaç edinilen, ulaşılmak istenen mefküre ve ideallere denir.

Aynı vatanda yaşayan insanlar ancak ideal birliği sayesinde vatanın bütünlüğünün korunup gelişmesi ve yükselmesini sağlayabilirler. Bu nedenle vatan savunması ve ideal birliği etrafında birleşmek, milli ve manevi görevlerimizdendir. Vatan sadece bir toprak parçası değildir. Kazanılması için uğuna binlerce canın verildiği çok zor kazanılmış yurdun adıdır. Atalarımızın bu vatan için canlarını feda etmiş olması, bu toprak üzerinde yaşayan herkesin ortak geçmişidir. Onun için vatanı vatan yapan ortak değerlere sahip çıkmalı ve aynı ideallerin etrafında kenetlenmeliyiz. Gerektiğinde tıpkı atalarımızın yaptığı gibi vatan uğruna şehitliği ve gazi olmayı göze almalıyız.

2. Bayrak ve İstiklâl Marşı

Bayrak: Bağımsızlığın sembolüdür. Bayrak, belli renk ve biçimle özelleştirilmiş, genellikle dikdörtgen biçiminde bir kumaştır. Bayrak, vatan üzerinde bağımsız ve egemen olarak yaşandığını gösterir.

Millî değerlerin başında bayrak gelir. Bayraktaki şekil ve renkler rastgele konulmuş değildir. Bizim bayrağımız ay yıldızlı olup rengini bu vatanın bağımsızlığı için canlarını veren şehitlerin kanından alır. Ay, Müslümanlığımızı, yıldız ise kahraman bir millet oluşumuzu simgeler. Bu nedenle toplumu birleştirici özelliği olan bayrağımız, atalarımızdan bize kalan değerli ve kutsal emanetlerden biridir. Toplumumuzu birleştiren bir diğer değer, bağımsızlığımızın simgesi olan millî marşımız İstiklal Marşıdır. İstiklal marşı okunurken şehit ve gazilerimize saygının göstergesi olarak ayağa kalkılarak saygı duruşuna geçilir. İstiklâl Marşı’nı millî Şairimiz Mehmet Akif Ersoy yazmış ve Osman Zeki Üngör bestelemiştir. İstiklâl Marşı, bağımsızlığımız için verdiğimiz şanlı mücadeleyi, bizi millet yapan değerlerimizi ve sahip olduğumuz inancı ifade etmektedir.

3. Hürriyet ve Bağımsızlık

Hürriyet: Bir engelleme ya da kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünebilme, hareket edebilme durumudur.

Bağımsızlık ise bir ülkenin gerçek anlamda devlet olmasının en önemli göstergesidir. Bağımsız ülkeler siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan dışa bağımlı olmazlar. Halkımız hürriyet ve bağımsızlığına düşkün bir millettir. Başka milletlerin esareti altında yaşamayı asla kabul etmemiş, bağımsızlığı uğruna birçok savaşta sayısız şehit vermiştir. Bu sayede kendi değerlerini, inanç ve kültürlerini korumuştur. Bu nedenle bağımsızlık bir millet için önemlidir. Ekonomi, savunma, teknoloji, tarım, eğitim gibi alanlarda ne kadar çok kendi kendine yetebilme oranı yüksek olursa bağımsızlık da o kadar güçlü olur. Toplumu birleştiren temel değerler olarak hürriyet ve bağımsızlık, canın, malın, namusun da korunmasında en önemli etkendir.

4. İnsan Haklarına Saygı

İnsan haklarının gereği olarak, tüm insanlar eşit, özgür ve ayrımcılık olmadan onurlu yaşama hakkına sahiptir. Herkes, cinsiyeti, ırkı, dini, sosyal konumu ne olursa olsun kanun önünde eşittir. İnsanca yaşama hakkı insan haklarının özünü teşkil eder. Can ve mal güvenliği; din, vicdan, düşünce ve ifade özgü ü; her alanda adalet, sosyal, siyasi ve ekonomik haklar vb. sayısız insan hakkı vardır. İslam dini, akıl, can, din, namus ve mal güvenliği gibi temel insan haklarını dokunulmaz saymıştır. Temel insan haklarına önem verilen toplumlarda toplumsal huzur ve güven ortamı güçlenir. Yaşama hakkı, kişilerin şahsiyet ve onurlarının korunması hakkı, özel hayatın gizliliği hakkı, din ve vicdan özgürlüğü, kişi ve toplum açısından değer sayılabilecek haklardandır. Peygamberimizin verdiği Veda Hutbesi, içerdiği mesajlarla evrensel insan hak ve hürriyetlerine vurgu yapar. İnsan hakları, 10 Aralık 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve 4 Kasım 1950 tarihli Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile resmi bir hüviyet kazanmıştır. Türkiye de bu sözleşmeyi 1954’te onaylamıştır.

5. Millî Seciye Kavramı ve Atatürk

Seciye: Huy, karakter, öz anlamlarına gelir. Millî seciye ise bir milletin sahip olduğu millî kimliği ifade eder. Tıpkı insanlar gibi, milletlerin de kendilerine özgü karakterleri vardır.

Millet: Aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, gelenek ve kader birliği olan insan topluluğudur.

Bir milletin, geçmişten gelen değerleri onun millî kimliğini oluşturur ve millet, bu değerleri koruduğu müddetçe varlığını sürdürebilir.

“Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti, milli birlik ve beraberlik içinde güçlükleri yenmesini bilmiştir. Çünkü Türk milletinin yürümekte olduğu gelişme ve medeniyet yolunda, elinde ve kafasında tuttuğu meşale müspet ilimdir.” Atatürk] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar