Thomson Atom Modeli

Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Atom Modelleri, Atom ve Periyodik Sistem, Kimya

Thomson Atom Modeli [1897]

William Crooks`un katot tüpleri ile yaptığı deneysel çalışmalar .John Thomson tarafından geliştirilerek tüpte oluşan katot ışınlarının negatif yüklü ve kütlesi çok küçük olan parçacıklar olduğu anlaşılmıştır. Yani Thomson temel olarak atomun yapsında bulunan elektronun varlığını kanıtlayan bilim insanıdır. Thomsun’un bu çalışmaları 11. Sınıf müfredatında ayrıntılı olarak işlenecektir.

Deneyleri sonucunda elde ettiği verilerden yola çıkarak Thomson atomun yapısı ile ilgili olarak Dalton’un modeline göre farklı bazı fikirler ortaya koyarak yeni bir model geliştirdi. Thomson Atom Modeli’ne göre,

  • Atom büyüklüğü yaklaşık olarak 10’& cm çapında olan içi dolu bir küredir.
  • Atomun yapısında yoğun olarak pozitif yüklü bir küre ve bu kürenin içine rastgele olarak dağılmış negatif yüklü tanecikler vardır. Bu fikirden hareketle Thomson’un oluşturduğu bu model “Üzümlü Kek Modeli” olarak bilinir.
  • Nötr bir atomda pozitif yükler ile negatif yükler eşittir. Ancak kütle bakımından pozitif yüklü kürenin kütlesi, içine dağılmış olan negatif yüklü taneciklerin kütlesinden çok büyüktür. Bu nedenle atomun yapısındaki elektron alışverişleri sırasında kütlesi neredeyse değişmez.

Thomson Atom Modeli’nin Eksiklikleri

Thomson tarafından oluşturulan atom modeli de günümüz bilgilerine göre temel bazı hatalar ve eksiklikler içermektedir.

  • Modern kimya bilgilerimize göre atomdaki pozitif yük atomun tüm hacmini oluşturmaz. Hatta pozitif yükü oluşturan büyük kütle çok küçük bir hacimde bulunur ve atomun yapısında büyük boşluklar vardır.
  • Atomun yapısında pozitif ve negatif yüklerden başka yüksüz tanecikler de vardır.
  • Atomun yapısındaki elektronlar rastgele dağılmazlar. Belirli temel enerji seviyelerine belirli sayılarda dağılarak bir düzen oluştururlar.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar