Kategoriler: 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı, Şiir, Söz Sanatları (Edebi Sanatlar), Türk Dili ve Edebiyatı

Anlatıma kuvvet ve güzellik kazandırmak için, aralarında benzerlik bulunan iki şeyden zayıf olanı kuvvetli olana benzetmeye teşbih denir. Günlük dilde yaygın bir şekilde kullanılan teşbih, şairlerin en çok başvurdukları söz sanatıdır.

Veli, karınca gibi çalışkandır. cümlesinde teşbihin dört unsuru bulunmaktadır:

  • Benzeyen: Veli
  • Kendisine benzetilen: Karınca
  • Benzetme yönü: Çalışkanlık
  • Benzetme edatı: Gibi

Yahya Kemal’in “Akşam, lekesiz, saf, iyi bir yüz gibi akşam” dizesinde
benzeyen: akşam,
kendisine benzetilen: insan yüzü,
benzetme yönü: lekesizlik ve saflık,
benzetme edatı: gibi.

Dört unsurun da bulunduğu böyle teşbihlere tam teşbih denir. Yalnız benzeyen ve kendisine benzetilenden oluşan teşbihlere ise teşbihibeliğ (güzel teşbih) adı verilir.

Gökyüzü bir sonsuz rüya denizi
Besleyen onlardır düşlerimizi
Her akşam peşinde götürür bizi
Aşarken dağları bir bir bulutlar

Şair burada gökyüzünü sonsuz rüya denizine benzetmiş ve teşbihibeliğ yapmıştır.] }

"Alem sele gitti gözüm yaşından." dizesindeki edebi sanat aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) İçimde kor donar, buzlar tutuşur
B) Sanki siyah, simsiyah teller içinde
C) Kaldırımlar, çilekeş yalnızların annesi
D) Kaldırımlar, içimde kıvrılan bir Iisandır
E) Kerem'in sazına cevap veren bu


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar