Teknolojik Gelişim, Gelecek ve Değişim Coğrafya Ayt


Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya

Teknolojik Gelişim ve Gelecek

Toplumlar geçmişten günümüze kadar sosyal, kültürel ve ekonomik gelişme süreci bakımından çeşitli aşamalardan geçmiştir.

Tarım toplumu, sanayi toplumu ve bilgi toplumu aşamaları

Tarım toplumu dönemi

Günümüzden 10.000 yıl önce insanların tarımı keşfetmeleri ve yerleşik hayata geçmeleriyle oluşmuştur.

Sanayi toplumu dönemi

18. yy’da gerçekleşen sanayi devrimi ile birlikte oluşmuştur.

Bilgi toplumu dönemi
Günümüzde yaşayan toplumları ifade eder. Eğitimin, bilginin ve nitelikli insanların kazandığı dönemdir.

Teknolojik Gelişim ve Değişim

Gelişmekte olan ülkelerin tam gelişmiş bir ülkeye dönüşmesi niteliksel bir değişme olayıdır.
Gücünü ekonomideki yapısal değişiklikten alır.
Teknolojik değişmeler yapısal değişmeleri hızlandırır.
Teknolojik değişim ve gelişmeler insan standartını değiştirir ve yükseltir.

Örnek

 • Uzay teknolojisi sayesinde uydu haberleşmesiyle bir çok ulaşım aracıyla İletişim kurulur.
 • GPS sayesinde koordinat sistemi kolay bulunabilmektedir.
 • Uydular sayesinde sinoptik haritalar yapılabilmektedir.
 • Uydularla istihbarat çalışmaları kolaylaşmaktadır.
 • Uçaklar insanın ulaşımdaki hızını arttırmıştır.
 • Pulluk ve gübrenin kullanılmasıyla tarımda ilerlemeler olmuştur.

Teknolojinin İnsana Yararları
Mal ve hizmetlerin üretimini arttırır
Hayat standardını yükseltir
Yeni iş sahaları oluşur
Gerekli iş gücü ihtiyacı azalır

Teknolojinin İnsana Zararları

Sosyal ve psikolojik sorunlara yol açar
Doğal kaynaklar hızla tükenir
Çevre sorunları artar
İşsizlik artar

Gelecekte Nüfus ve Yerleşme

 • Şehirleşme olgusu insanlık tarihi açısından çok önemli bir dönüm noktasıdır.
 • Tarihsel olarak şehirleşme, sanayileşme ile birlikte hızlı bir gelişme izlemiştir.
 • Sanayileşme ile şehirleşme doğru orantılıdır.
 • Dünya’da 2000’de 3 milyona ulaşan şehir nüfusunun 2030’da 5 milyona ulaşması beklenmektedir.
 • 1952’li yıllarda sadece New York’un nüfusu 104 milyonu geçmişken 2015’te 10 milyonu geçen şehir sayısının 26’yı bulacağı tahmin edilmektedir.
 • Günümüzün en kalabalık şehri Tokyo’dur. (27,2 milyon)
 • Gelişmiş ülkelerde şehirleşme oranı %80’lere ulaşmıştır.
 • Gelişmemiş şehirlerde ise %50’lerin altındadır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar