Teknik Bilgi ve Özellikleri


Kategoriler: Felsefe

Teknik terimi Grekçe’de beceri ve sanat anlamına gelen “techne” sözcüğünden türemiştir. İlk çağlardan beri insanın el çabası ve becerisiyle ortaya koyduğu, ekmek bıçağından, su kabına, resim ve hey- kel gibi sanat eserlerine kadar her şey ”teknik” kapsamına girmiştir. Rönesans’tan sonra doğa bilimlerinin etkisiyle teknik sözcüğünden insanın doğaya egemen olma gücü anlaşılmaya başlanmıştır. Teknik, geçen yüzyılda kesintisiz üretim yapan büyük bir endüstriye dönüşmüştür. Teknik bilgi, nesnelerin şeklini değiştirerek, nesnelerin insana yararlı hale getirilmesini sağlar.

Teknik Bilginin Özellikleri

  • Teorik bilginin (bilimsel bilginin), pratik alana uygulanmasından doğmuştur.
  • İnsanlara pratik yarar sağlamayı amaçlar.
  • Doğadaki nesneleri, işe yarar araçlara dönüştürür; yaşamı kolaylaştırır.
  • Suje – obje ilişkisi faydaya dayanır.
  • Bilim, tekniği doğurup, geliştirirken teknik de bilimsel gelişmeyi hızlandırmaktadır.
  • Gündelik ve bilimsel bilgiden veri alır.

Not: İki tür teknik bilgiden söz edilebilir:
– Gündelik bilgiye dayalı olan teknik.
– Bilimsel bilgiye dayalı olan teknik.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar