Tekli Kovalent Bağ İçeren Bileşik Molekülleri


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Güçlü Etkileşimler, Kimya, Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
  • Hidrojen ve 7A grubu elementleri tekli bağ yapar. Hidrojen ve florun elektron dağılımı şöyledir:
  • 1H ve 9F atomlarınının elektron dizilimlerine göre son katmanlarında, H atomunun 1 ve F atomunun 7 elektronu vardır. Her ikisi de aralarında birer tane elektronu ortaklaşa kullanarak HF bileşiğini oluştururlar.
  • H ve 80 atomlarınının elektron dizilimlerine göre son katmanlarında, H atomunun 1 ve O atomunun 6 elektronu vardır.
  • Oksijen atomu 1 elektronunu bir hidrojen ile diğer 1 elektronunu da başka bir hidrojenle ortaklaşa kullanarak aralarında H2O bileşiğini oluştururlar. Oksijen ile H arasındaki bağlar teklidir ama oksijen atomu toplamda 2 bağ, her bir H atomu da bir bağ yapmış olur.
  • 1H ve 7N atomlarınının elektron dizilimlerine göre son katmanlarında, H atomunun 1 ve N atomunun 5 elektronu vardır.
  • Azot atomu tekli 3 elektronunu üç tane hidrojen ile ortaklaşa kullanarak aralarında NH3 bileşiğini oluştururlar. Azot ile H arasındaki bağlar teklidir ama her azot atomu toplamda 3 bağ, her bir H atomu da bir bağ yapmış olur.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar