TBMM’nin Ayaklanmalara Karşı Aldığı Tedbirler Tyt-Ayt Tarih


Kategoriler: Tarih, Tyt-Ayt Tarih

TBMM’nin Ayaklanmalara Karşı Aldığı Tedbirler

I. İstanbul’daki Şeyhülislam’ın, Anadolu’daki millicileri hain ilan eden fetvasına karşı; Ankara Müftüsü’ne karşı bir fetva hazırlatılmıştır. Bu fetvaya Anadolu’daki bir çok din adamı da imza atmıştır. Bu fetva ile yurt savunması için savaşanların asi sayılmayacağı ve Ankara’daki yönetimin dine aykırı olmadığı vurgulanmıştır. (Psikolojik Harbe örnektir.)

II. Damat Ferit, vatan haini kabul edilmiş ve Türk uyruğundan çıkarılmıştır.

III. TBMM’nin ilk yasama örneği olan Hıyanet-i Vataniye Kanunu 29 Nisan 1920’de TBMM’nin otoritesini korumak amacıyla çıkarılmıştır. TBMM’nin varlığına ve otoritesine karşı çıkanları, hukuka dayalı cezalandırmak amaçlanmıştır.

IV. Bu kanunun çabuk ve etkili bir biçimde işleyebilmesi için de İstiklal Mahkemeleri 18 Eylül 1920’de kurulmuştur.

  • Bu mahkemelerin üyeleri, TBMM tarafından seçilen milletvekillerinden oluşturulmuştur.
  • Devlet otoritesini sağlamlaştırmak amacıyla kurulmuştur.
  • İsyanların bastırılması amacına yöneliktir.
  • Bu mahkemelerin verdikleri hükümler derhâl yerine getirilmiş; kararlar ertelenmemiş, temyiz edilememiştir.
  • TBMM’nin yargı görevini üstlendiğini gösteren düzenlemedir.
  • Kuvayımilliye’nin hukuk dışı yargılamalarına son verilmiştir.

V. TBMM, İstanbul ile tüm resmi haberleşmelere son vermiştir.

VI. Anadolu Ajansı kurulmuş ve Ankara’da çıkan Hakimiyet-i Milliye Gazetesi aracılığıyla Millî Mücadele’nin amacını ve haklılığını halka duyurmaya önem verilmiştir.

Soru: TBMM’nin kurulmasında ve otoritesinin yerleşmesinde katkısı olan Kuvayımilliye birliklerinin,

I. TBMM’nin Düzenli Ordu kurarak milis güçlerin etkinliğini sonlandırma çabası,
II. Yunan ilerleyişini engelleyen bu birliklerin düşmanı yurttan atamamaları,
III. dağınık ve askeri disiplinden yoksun olmaları

durumlarının hangilerinden dolayı TBMM’ye karşı isyan ettikleri savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar