Kategoriler: Türk Dili ve Edebiyatı, Tyt Türk Dili ve Edebiyatı

TARİHLERİN / AY VE GÜN ADLARININ YAZIMI

Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar: 14 Ekim Perşembe günü…

Belirli bir tarihi belirtmeyen ay ve gün adları küçük harfle başlar: Buraya bir cuma sabahı geldi.

Tarihler için uygun yazımlar: 30 Ekim 1989, 30/7/ 1998, 16.5.2009, 13-6-2000, 17-VI-2003, 24.X.2008…

Ay adları yazıyla belirtildiğinde ay, gün ve yıl arasına herhangi bir noktalama işareti konmaz.
10-Ekim—2003 (Yanlış)
13.0cak.2008 (Yanlış)

”Ki”nin şu sözcüklerden ayrı yazıldığını unutmayalım: öyle ki, şöyle ki, böyle ki, tut ki, düşün ki…

“Ki” şu sözcüklerle kalıplaştığı için mutlaka bitişik yazılır: Sanki, mademki, meğerki, halbuki, çünkü, oysaki, illaki, belki.

“De” bağlacının şu sözcüklerden ayrı yazıldığını unutmayalım: ya da, hem de, hiç de, pek de…

Örnek: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) İlk TBMM, 23 Nisan 1920’de Ankara’da toplandı.
B) 30 Ağustos 1922’de, Başkumandanlık Meydan Savaşı zaferle sonuçlandı.
C) Saltanat, 1 Kasım 1922’de kaldırıldı.
D) Cumhuriyet, 29 Ekim 1923’de kuruldu.
E) 1 Kasım 1928’de, yeni Türk harfleriyle ilgili yasa kabul edildi.

Çözüm: D seçeneğindeki “1923’de” ifadesinde “-de” bulunma eki sert ünsüzle (ç) biten bir sayıya eklendiği için “—te” şeklinde yazılmalıdır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar