Tarihi Olay ve Olgu


Kategoriler: 9. Sınıf Tarih, Tarih, Tarih ve Zaman

Tarihi Olay

Tarihsel süreç içerisinde, kısa sürede ortaya çıkan ve ne zaman gerçekleştiği net olarak ifade edilebilen gelişmelere tarihsel olay denir.
UYARI: Olay, başlangıç ve bitiş tarihi belli olan gelişmedir.
Örnek: Malazgirt Savaşı, İstanbul’un fethi, Fransız İhtilaliTarihi Olgu

Tarihsel olayların sonuçlarına bağlı olarak ortaya çıkan ve uzun süreçte gerçekleşen gelişmelere tarihsel olgu denir.
UYARI: Olgu bir süreç içerisinde gerçekleşir.
Örnek: Anadolu’nun Zamanla Türkleşmesi gibi

  • Ayrıca genellemeler niteliğindeki gelişmeler de olgu kapsamındadır.

Örnek: Harp bir olgu
Türk İstiklal Harbi ise bir olaydır.
Türklerin lslamiyeti kabul etmesi olguyken
Talas Savaşı bir olaydır.

Çözüm: Tarihsel olayların sonuçlarına bağlı olarak ortaya çıkan ve uzun süreçte gerçekleşen gelişmelere tarihsel olgu denir. Buna göre soruda belirtilen “Türkiye’nin çağdaşlaşması” ifadesi bu tanıma uygun düşen bir örneklemedir. Yanıt B

Coğrafyanın Toplumlar Üzerindeki Etkisi: Toplumsal yapıları meydana getiren unsurların arasında coğrafya önemli bir yer tutar. Her coğrafi bölge, üzerinde yaşayan toplumları kendi özelliklerine göre hayat sürmeye mecbur bırakır. Bu mecburiyet o milletin kurumlarını, ahlaki kurallarını, inançlarını ve sanatsal faaliyetlerini şekillendirir. Bu oluşumlar nesiller boyu devam etmek suretiyle o milletin karakterini oluşturur.
Geçmişte meydana gelen kısa süreli gelişmelerdir. Malazgirt Savaşı, İstanbul'un fethi gibi. Zaman içinde, olaylara bağlı olarak ortaya çıkan uzun süreli gelişmelerdir. Anadolu'nun Türkleşmesi, Türklerin İslamlaşması gibi

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi