Tarih Nedir, konusu ve önemi

Tarih Nedir, konusu ve önemi

Kategoriler: Tarih

Tarih Nedir: İnsan ve insan topluluklarının geçmişte meydana getirdikleri olayları, medeniyetleri ve birbirleriyle olan etkileşimlerini yer ve zaman göstererek, belgelere dayanarak, sebep – sonuç ilişkisi içerisinde objektif (tarafsız) olarak inceleyen ve açıklayan sosyal bir bilimdir.

Tarihin Konusu: İnsanların en eski dönemlerden günümüze kadar yaşadığı siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel ve dini faaliyetlerdir.

Tarihin Önemi: Tarih biliminin en önemli yanı, geçmişten ders alarak yapılan hataları tekrarlamamak ve milletlere yol göstermektir. Bu konu ile ilgili olarak milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy şunları söyler: “Tarih tekerrürden ibarettir derler, oysa ki tarih ibret alınsaydı tekerrür eder miydi?

Yine ünlü Türk dili ve edebiyatçısı Mehmet Kaplan tarihe verdiği önemi şöyle açıklar: “Milletlerinin tarihini bilmeyen nesiller, içlerinde milletlerine karşı canlı bir ilgi ve sorumluluk duygusu hissedemezler. Böyle geçmişini bilmeyen bir gençliğin yabancı kültürlerin tesirine kapılması ve Frenklerin sömürgesi olması kaçınılmaz ve acı bir gerçektir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar