Tarih Biliminin Kazandırdığı Beceriler 9.Sınıf Tarih


Kategoriler: 9. Sınıf Tarih, Tarih

Yukarıdaki grafikten yola çıkarak tarih araştırmalarının bize kanıt kullanma, sorgulama, sebep sonuç ilişkisi kurma, eleştirel düşünme, empati kurma, zaman ve kronoloji ile değişim ve sürekliliği algılama vb. hayat becerileri kazandırdığını söyleyebiliriz. Aşağıdaki analiz kutusunda bu durum örneklendirilip analiz edilmiştir.

@ Analiz

Sultan ll. Mahmut, Avrupai tarz ıslahatlarından dolayı eleştirilmiş ve bazı kesimlerce “gavur padişah” diye nitelendirilmiş. Peki bu nitelendirme ne kadar doğru. Bu soru üzerine gittiğimizde dönemin (19. yüzyıl başları) şartlarını göz önünde bulundurduğumuzda ülkenin Batı karşısında yaşadığı yenilgilere, bilim ve teknik alanındaki sorunlara sebep sonuç ilişkisi içerisinde eleştirel bir şekilde baktığımızda yapılanları ve toplumsal tenkitleri anlama ve anlamlandırma imkanı elde ediyoruz. Tarih biliminin bu konudaki katkısı elbette yadsınamaz.

Savaşanlar, göç edenler, iletişime geçenler, çalışanlar, üretenler, kaybedenler, kazananlar… Hepsi tarihin nesneleri kendi dünyalarının özneleri… Empati kurmak, geçmişi ve geçmiştekileri anlamak ve onların yerine kendimizi koyabilmek.” İşte tarihini bize kazandırdıklarından biri de bu olsa gerek…] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar