Suyun Otoiyonizasyonu 11. sınıf kimya

Suyun Otoiyonizasyonu 11. sınıf kimya

Kategoriler: 11. Sınıf Kimya, Kimya

SUYUN OTOİYONİZASYONU İLE ASİT BAZLARDA pH VE pOH KAVRAMLARI

Metal – Asit Tepkimesi

Aktif metaller asitler ile tepkime verdiğinde asitteki H+ iyonunu indirgeyerek H2 gazına dönüştürürken kendi de yükseltgenerek asitteki anyonla birleşerek tuz oluşturur. Verilen ve alınan elektron sayısı eşit olacağı için metalin verdiği elektron sayısının yarısı kadar H2 gazı oluşur.

Soymetal – Asit Tepkimesi

Bu metaller, altın(Au), platin (Pt), gümüş (Ag), bakır(Cu) ve cıva(Hg) dir.

Bu metallerden altın(Au) ve platin(Pt) tam soymetallerdir. Hiçbir asit ile tepkime vermez.

Asit ve Bazların Tanımları

Arrhenius Asit – Baz Tanımı

Asit ve bazlar ile ilgili ilk çalışmayı yapan İsveçli kimyacı S. Arrhenius’a göre, içerisinde H+ iyonu bulunan ve suda çözündüğünde çözeltiye H+ iyonu veren maddeler asit, içerisinde OH iyonu bulunan ve suda çözündüğünde OH iyonu veren maddeler bazdır.

Bronsted – Lowry Asit- Baz Tanımı

Suda çözündüğünde proton veren (H+ derişimini artıran) maddelere asit denir.

Suda çözündüğünde proton alan (H+ derişimini azaltan) maddelere baz denir.

Kuvvetli Asit – Bazlarda pH ve pOH Kavramları

Suda çözündüğünde tamamen iyonlaşan asit – bazlara kuvvetli asit veya baz denir.

Zayıf Asit – Bazların İyonlaşma Oranı ve Denge Sabitleri

Zayıf asit ve bazlarda suda tamamen çözünür; ancak tamamı iyona dönüşmüyor ise bu maddelere zayıf asit veya baz denir.

Öyle ise HF çözeltisinde bir denge söz konusudur.
] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar