Sonlu küme sonsuz küme boş küme örnek soru 8





Konuya Geri Dön: Sonlu küme, sonsuz küme ve boş küme nedir?

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
30 Haziran 2018 Cumartesi