] }

Soru: Soluk borusu ile ilgili Sezer, Utku ve Toprak aşağıdaki ifadeleri söylüyor.
Sezer: Üst üste dizilmiş kıkırdak halkalardan oluşur.
Utku: İç kısmında bulunan zar kaygan ve yapışkan bir sıvı üreterek toz ve mikropları tutar.
Toprak: Sesin oluşmasını sağlayan ses telleri burada bulunur.
Buna göre hangi öğrencilerin söylediği ifade doğrudur?
A) Yalnız Sezer
B) Sezer ve Utku
C) Utku ve Toprak
D) Sezer, Utku ve Toprak


Soru: Solunum Sisteminin Amacı
Yukarıda verilen ifade;
I. Havadaki oksijeni hücrelere ulaştırmak
II. Besinlerden enerji elde edilmesini sağlamak
III. Vücuttaki atık gazları dışarı atmak durumlarından hangilerinin gerçekleşmesi için imkân sağlar?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III D) I, II ve III


Soru: Solunum sistemi modelinde bazı yapı ve organlar aşağıdaki gibi numaralarla gösterilmiştir.
Buna göre, aşağıdakilerin hangisinde bu yapılara ait görev tanımlaması hatalı yapılmıştır?
A) 1, dışarıdan alınan havayı süzer, ıslatır ve nemlendirir.
B) 2, yutaktan gelen havanın ses tellerini titreştirmesi sonucu ses oluşur.
C) 3, toz ve mikropları tutar, balgam oluşturur.
D) 4, oksijenin besinlerle birleşerek enerji elde edilmesini sağlayan organdır.


Soru: Solunum sisteminin yapısında yer alan burun ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Alınan havayı ısıtır.
B) Havayı nemlendirir.
C) Hava ile birlikte alınan toz parçacıkları, kıllar tarafından tutulur.
D) Yutaktan gelen havayı soluk borusuna taşır.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar