Kategoriler: 6. Sınıf Fen Bilimleri Testleri, 6. Sınıf Testleri, Testler

6. Sınıf Sesin Yayılması Test 1

Başla

Tebrikler - 6. Sınıf Sesin Yayılması Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678Son
Geri dön

6. Sınıf Sesin Yayılması Test 2

Başla

Tebrikler - 6. Sınıf Sesin Yayılması Test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678Son
Geri dön

6. Sınıf Sesin Yayılması Test 3

Başla

Tebrikler - 6. Sınıf Sesin Yayılması Test 3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678Son
Geri dön

 ] }

Soru: Evlerin dış kapıları genellikle tahta veya metal gibi maddelerden yapılmaktadır. Eve gelen kişi kapıya eliyle veya tokmakla vurarak ses üretir.
Gelen kişinin kapıya vurmasıyla oluşan ses önce sonra da ortamda yayılarak kulağımıza ulaşır.
Yukarıda verilen ifadede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi seçenekte belirtilenler getirilmelidir?
A) gaz - katı B) katı - sıvı C) gaz - sıvı D) katı - gaz


Soru: Sınıfta, sesin yayılması konusunu anlatacak olan öğretmen sınıfa yukarıdaki fotoğrafları getiriyor. Buna göre öğretmenin, bu fotoğrafları öğrencilerine gösterdikten sonra aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanması uygun olur?
A) Ses katı ortamda yayılır.
B) Ses sıvı ortamda yayılır.
C) Ses gaz ortamda yayılır.
D) Ses maddesel olmayan ortamlarda yayılmaz.


Soru: Bir öğrenci sesin özellikleri ile ilgili aşağıdaki posteri hazırlıyor.
Sesin Özellikleri
1. Dalgalar hâlinde yayılır.
2. Titreşimler sonucu oluşur.
3. Bir enerji türüdür.
4. Madde ile etkileşime girmez.
Öğrencinin posterinde kullandığı ifadelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Bütün bilgiler doğrudur.
B) Yalnızca 2 ve 3 numaralı ifadeler doğrudur.
C) 4 numaralı ifade yanlıştır.
D) 1 ve 4 numaralı ifadeler yanlıştır.


Soru: Bir öğrenci, sınıfta bir radyo ve balon kullanarak aşağıda aşamaları verilen etkinliği yapıyor.
* Bir radyonun yanına şişirdiği balonu yerleştiriyor.
* Radyonun sesini sonuna kadar açıyor.
* Balonun hareketini gözlemliyor.
Buna göre öğrencinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sesin gazlarda yayıldığını göstermek
B) Sesin katılarda yayıldığını göstermek
C) Sesin sıvılarda yayıldığını göstermek
D) Sesin boşlukta yayılmadığını göstermek


Soru: Aşağıdaki kartlarda sesin yayılması ile ilgili bazı sorular yazılıdır.
*Ses suda yayılmasaydı ne olurdu?
*Ses havada yayılmasaydı ne olurdu?
*Ses katılarda yayılmasaydı ne olurdu?
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu sorulardan herhangi birine cevap olamaz?
A) Gemilerde çeşitli amaçlar için kullanılan sonar cihazı çalışmazdı.
B) Uzayda meydana gelen patlamaların sesi duyulmazdı.
C) Evde bir odadayken yan odadan gelen sesler duyulmazdı.
D) Gökyüzündeki uçakların çıkardığı sesler duyulmazdı.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar