Serpilme grafiği nedir?

Serpilme grafiği nedir?

Kategoriler: Matematik

İki değişkenin bir arada incelenmesi için çizilen grafiklere serpilme grafiği denir. Değişkenlerden birinin değerleri yatay, diğer değişkenin değerleri de düşey eksende gösterilir.

Örnek: Aşağıda 5 öğrencinin matematik ve fizik derslerinden aldıkları notlar sırasıyla verilmiştir.
Matematik Notu : 30, 40, 50, 65, 75
Fizik Notu : 20, 40, 45, 70, 80
Bu verilere ait grafiği oluşturalım.Çözüm: 

serpilme-grafigi-ornek

Noktaların dağılımına bakarak, matematik notu yüksek olan öğrencilerin fizik notu da yüksektir sonucunu çıkarabiliriz. Başka bir deyişle, notlar arasında doğru orantı vardır diyebiliriz.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi