Serpilme grafiği nedir?

Serpilme grafiği nedir?

İki değişkenin bir arada incelenmesi için çizilen grafiklere serpilme grafiği denir. Değişkenlerden birinin değerleri yatay, diğer değişkenin değerleri de düşey eksende gösterilir.Örnek: Aşağıda 5 öğrencinin matematik ve fizik derslerinden aldıkları notlar sırasıyla verilmiştir.
Matematik Notu : 30, 40, 50, 65, 75
Fizik Notu : 20, 40, 45, 70, 80
Bu verilere ait grafiği oluşturalım.

Çözüm: 

serpilme-grafigi-ornekNoktaların dağılımına bakarak, matematik notu yüksek olan öğrencilerin fizik notu da yüksektir sonucunu çıkarabiliriz. Başka bir deyişle, notlar arasında doğru orantı vardır diyebiliriz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz