Sentrozom


Kategoriler: 9. Sınıf Biyoloji, Biyoloji, Hücre

  • Hayvan hücrelerinde çekirdeğe yakın bir yerde bulunan ve hücre bölünmesinde görev yapan organeldir. Yumurta, sinir ve olgun alyuvar hücrelerinde sentrozom yoktur.
  • Hücre bölünmesi sırasında kromozomların birbirinden ayrılmasını iğ iplikleri sağlar. İğ ipliklerinin ana kısmını
    mikrotübül adı verilen içi boş tüpçükler oluşturur. Sentrozomların görevi, mikrotübüllerin (iğ ipliklerinin) hücre içindeki düzenlerinin belirlenmesidir. Bu nedenle sentrozomlar “mikrotübül düzenleyici merkez” olarak da bilinir.
  • Hayvan hücrelerindeki sentrozomlar bir çift sentriyolden meydana gelmiştir. Sentriyoller de mikrotübül yapılıdır.
    Hücre bölünmesinden önce sentriyoller kendini eşler ve birbirlerinden ayrılarak hücrenin zıt bölgelerine gider. Bu bölgeler kromozomların ayrılma sırasında hareket edecekleri kutupları belirleyecektir.
  • Bitki hücrelerinin çok büyük bir kısmında sentriyoller ve sentrozom yoktur. Ancak bu hücrelerin zıt kutuplarında mikrotübül düzenleyici merkezler bulunur. Bu yapılar sentrozomun görevini üstlenmiştir.

Sentrozom, birbirine dik açı oluşturacak şekilde konumlanmış bir çift sentriyolden oluşur.

Sentrozomlar, hücre bölünmesinde kromozomları kutuplara çeken iğ ipliklerinin düzenlenmesini sağlar.Dikkat: Siller ve kamçılar mikrotübül yapılı oldukları için sentriyollere benzerler. Bu yapılar bazı hücrelerin yüzeyinde bulunan ve hareketi sağlayan uzantılardır. Örneğin siller paramesyumda hareketi, insanın soluk borusunda havanın tozlardan temizlenmesini, kamçı ise öglenada ve insan sperminde hareketi sağlar.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi