Sanayi İnkılabı Sonuçları ve İngiltere Tarih Ayt


Kategoriler: Tarih, Tyt-Ayt Tarih

SANAYİ İNKILABI

Yeniçağ’dan başlayarak artan bilimsel-teknolojik gelişmeler ve sermaye birikimi, Sanayi İnkılâbı’na ortam hazırladı. İlk olarak İngiltere’de dokuma sanayisinde başlayan bu inkılâp sonra Avrupa’nın diğer ülkelerine yayıldı.

Sanayi İnkılâbı sonucunda Avrupa’da;

  • Sömürgecilik yaygınlaştı.
  • Ham madde ve pazar ihtiyacı arttı.
  • Seri üretim başladı.
  • Bol ve ucuz üretim yapıldı.
  • İşçi sınıfı doğdu. Bu da sendikalaşma, grev, çalışma saatleri ve emeklilik gibi sorunları gündeme getirdi ve 1848 İhtilali’ne ortam oluşturdu.
  • Kapitalizm, sosyalizm ve liberalizm gibi ekonomik kavramlar ortaya çıktı.

SANAYİ İNKILABI VE İNGİLTERE

Eğer Pencaplılar, Annamlılar ve Sioular (Suiler) ve Bantular 19. yüzyılın başlarında meydana gelen genişlemede “kaybedenler” oldularsa, İngilizler de “kazanan” lardı. İngiltere denizlerdeki gücü, egemenliği, mali kredi, ticari bilgi ve beceri ile ittifak diplomasisi unsurlarını ustaca birleştirdikleri için 1515’e gelindiğinde dikkat çekici ölçüde global üstünlük sağlamış durumdaydılar.

Sanayi Devriminin yaptığı şey, 18. yüzyılın sanayi öncesi merkantilist mücadelelerinde üstün başarı kazanmış bir ülkenin durumunu güçlendirmek ve onu farklı bir tür güç hâline getirmek oldu. Birleşik İngiltere Krallığı, 1760 – 1830 yılları arasında “Avrupa’daki sanayi veriminde meydana gelen artışın” yaklaşık üçte ikisini gerçekleştirmiş ve dünya imalat üretimindeki payı yüzde 1,9’dan yüzde 9,5’e fırlamıştır. Bundan sonraki otuz yıl içerisinde teknolojinin batıdaki diğer ülkelerde yayılmasına rağmen, İngiliz sanayisinde meydana gelen genişleme oranı yüzde 19,9’a yükseldi. İngiltere, gücünün zirvesine çıktığı 1860’lı yıllarda dünya demir üretiminin yüzde 53’ünü, kömür ve linyit üretiminin yüzde 50’sini gerçekleştiriyor ve dünya ham pamuk veriminin yarısından biraz azını tüketiyordu.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar