Samim Kocagöz Eserleri Özellikleri AYT


Kategoriler: Türk Dili ve Edebiyatı

SAMİM KOCAGÖZ (1916—1993)

Hikâyelerinde, Sabahattin Ali’nin açtığı yolda yürüyerek kendi yöre insanının hayatından kesitler sunar.Köy romancılığının önemli isimlerinden biridir.

Mekân olarak Batı Anadolu’da Menderes Nehri çevresindeki köy ve kasabalarını seçmiştir.

Yazar genellikle toplumun çalkantılı dönemlerini romanlaştırmıştır.

“Yılan Hikâyesi” ve “Bir Çift Öküz”de çok partili dönemi; “İzmir’in İçinde” romanında 27 Mayıs 1960’ı; “Tartışma” romanında 12 Mart 1971’i; “Mor Ötesi”nde 12 Eylül 1980’i konu almıştır.

Eserleri

Roman: İkinci Dünya, Bir Şehrin İki Kapısı, Onbinlerin Dönüşü, Kalpaklılar, Doludizgin, Bir Karış Toprak, Bir Çift Öküz, Eski Toprak, Yılan Hikâyesi, İzmir’in İçinde, Mor Ötesi, Baskın

Hikâye: Telli Kavak, Ahmet’in Kuzuları, Sığınak, Cihan Şoförü, Yolun Üstündeki Kaya, Yağmurdaki Kız, Sam Amca, Alandaki Delikanlı, Simon Pepeta, Gecenin Soluğu

Kalpaklılar (1962) ve Doludizgin (1963): Kurtuluş Savaşı’nın Batı cephesini konu alan Kalpaklılar ve Doludizgin romanları, kutupluluk üzerine kurulmuştur Başından sonuna kadar Türklerle Yunanlılar arasındaki çatışmayı konu_alan romanlarda milliyetçi _bir bakışla Yunanlıların Anadolu’yu işgal etmeleri, işgalin arkasında yatan uluslararası çıkar hesapları, Anadolu’nun bu uluslararası işgale gösterdiği yiğitçe direniş, yine Nutuk paralelinde ve ulusçu bir dikkatle destanlaştırılır Kalpaklılar’ın çeşitli yerlerine serpiştirilmiş kahramanlık öyküleri, belli ki yazarın doğup büyüdüğü yerlerde çocukluk yıllarından beri çeşitli zamanlarda dinlediği öykülerin birleştirilmesinden meydana gelmektedir. Kalpaklılar’da Rum ve Yunanlılar için “iki bin yıllık” planların icracısı gözüyle bakılır. Doludizgin ise Yunan vahşetinin canlı sahneleriyle doludur Romanda Batı ile Yunanlıların ilişkisi “Türk süngülerinin şimşeği Avrupa’nın şımarık çocuklarının ensesinde parladı, çaktı.” cümlesiyle verilir.Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi