Kategoriler: 12. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Atatürkçülük ve Türk İnkılabı, Tarih

Saltanatın Kaldırılmasının Nedenleri

 • Kişi egemenliği üzerine kurulu saltanatın yeni Türk Devleti’nin kabul ettiği millî egemenlik anlayışı ile bağdaşmaması
 • 1921 ‘de kabul edilen Teşkilat-l Esasiye Kanunu’nda egemenliğin halka verilmesi ile saltanat kurumunun hukuki dayanağını kaybetmesi
 • Anlaşma Devletlerinin İstanbul ve Ankara Hükûmetlerine Lozan Konferansı’na birlikte katılma çağrısında bulunmasının TBMM tarafından görüşmelerde iki başlılık oluşturacağı için sakıncalı bulunması
 • 1 Kasım 1922’de çıkarılan bir kanunla saltanat kaldırılmıştır.

Saltanatın Kaldırılmasının Sonuçları

 • Anlaşma Devletlerinin Lozan Konferansı’nda Türk tarafını bölme girişimleri engellenmiştir.
 • Osmanlı Devleti resmen sona ermiştir.
 • Millî egemenlik güçlenmiş, TBMM’nin otoritesi artmıştır.
 • TBMM, saltanatla birlikte halifeliği kaldırmamış, Abdülmecit Efendi’yi halife seçmiştir. Bu yolla İngiltere gibi devletlerin halifenin nüfuzundan faydalanmasını engellemek istemiştir.
 • Halifelik siyasi gücünü yitirdiğinden saltanatın kaldırılması devletin laikleşmesi açısından bir adım olmuştur.
 • Devlet başkanlığı ve rejim sorunu ortaya çıkmış, bu sorun cumhuriyetin ilanını hızlandırmıştır.
 • İstanbul Hükümeti istifa etmiş, son Osmanlı padişahı Vahdettin, 17 Kasım 1922’de yurttan ayrılmıştır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar