Kategoriler: Türk Dili ve Edebiyatı

SAFİYE EROL (1902—1964)

Safiye Sami, Dilara imzalarını da kullanmıştır.

Ruhçu ve maneviyatçı anlayış” denince akla gelen yazarlardandır.

Rıfai tarikatına bağlı olan yazar, tarikatın teması, hayat felsefesinde köklü değişikliklere yol açtı.

Eserlerinin büyük bölümünde çağdaş Türk insanının bunalımını ve bundan kurtuluş çarelerini araştırmaya çalışmıştır.

Eserleri

Roman: Ciğerdelen, Kadıköyü’nün Romanı, Ülker Fırtınası, Dineyri Papazı, Çölde Biten Rahmet Ağacı

İnceleme: Kenan Rıfai ve Yirminci Asrın Işığında Müslümanlık

Kadıköyü’nün Romanı (1938): 1930’ların başında yedi kişilik bir arkadaş grubunun (Bedriye, Burhan, Gazeteci Necdet, Nesrin, Orhan, Tüccar Mükerrem ve Kunduracı Baha) hayatlarının gençlik devresi anlatılır. Roman, hayata
tutunma yollarını deneyen bu genç arkadaş grubunun ciddi seçimler yapma ile dünyadaki gerçek yerini alma arasında geçen yıllarını anlatır.

Ülker Fırtınası (1944): Batı müziği icracısı Nuran’la doğu müziği icracısı Sermet çevresinde iki kültür ve medeniyet dairesini karşı karşıya gelir. 1930’lu yılların siyasal ve kültürel ortamı Türk müziğinin gelişmesine elverişli olmadığından Samet tükenirken Nuran doğu ve batı müziğinde bir terkibe ulaşır. Bir yandan besteler yaparken bir yandan da notaya geçirilmemiş klasik eserleri notaya çeker.

Ciğerdelen (1947): Batı’nın maddi gelişmişliğiyle Doğu’nun, daha doğrusu Türk milletininî yükseliş felsefesini oluşturan tasavvufi hayatı bir araya getirmeye çalışır. Akıncıların hayatı ve yaşama tarzı, destanlara özgü bir anlatımla romanda anlatılır.

Dineyri Papazı (1955, tefrika): Romanda, yoksul Gülbün ve zengin Ayhan arasındaki aşk çevresinde yer yer mistik-metafizik anlam katmanları kurar. İki kahramanın aşka yüklediği anlam farklıdır. Roman, Gülbün’ün kişiliğinde saf aşkın tenden ruha yükselen bağlılığın hikâyesidir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar