Sabit İvmeli Doğrusal Hareket Konu Anlatımı 11.Sınıf Fizik


Kategoriler: 11. Sınıf Fizik, Fizik

Sabit İvmeli Doğrusal Hareketler: Sabit ivmeli doğrusal hareketlere aynı zamanda düzgün değişen doğrusal hareketler de denilmektedir. Doğrusal bir yörüngede hareket eden cismin hızında eşit sürelerde eşit değişmeler oluşuyorsa bu cisim, düzgün değişen doğrusal hareket yapar. Hızı eşit zamanlarda eşit miktarlarda artan hareketlere düzgün hızlanan hareket, eşit zaman aralıklarında eşit miktarlarda azalan hareketlere de düzgün yavaşlayan hareket denir.

Burada ivmenin önündeki + işareti hızlanan, – işareti de yavaşlayan hareketler içindir. Hareketi gözlemlemeye başladığımız anı zamanın başlangıcı olarak alırsak tilk = 0 olur.

Bu denklem ivmesi a olan bir cismin hızının V0 olduğu andan t süre sonraki hızını bulmaya yarayan bağlantıdır.

Sabit ivmeli doğrusal hareketlerde ortalama hız ilk ve son hızların matematiksel ortalamasına eşittir.

Son bağıntıdan ortalama hız bulunup bir önceki bağıntıda yerine konulursa cismin t anındaki konumu bulunmuş olur. Eğer cisim gözlemcinin yanından geçtiği anda gözlenmeye başlanmışsa x0 = 0 dır. hesaplanan konum aynı zamanda yer değiştirme olur.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar