Rus Edebiyatı Temsilcileri AYT


Kategoriler: Türk Dili ve Edebiyatı

Rus Edebiyatı

Puşkin (1799-1837): Hemen hemen her edebî türde eser vermiştir. Romantizmi Rus halkının yaşamından yerel renkler alarak zenginleştirmiştir. Gerçekçiliğin hazırlayıcısı sayılmıştır. Eserleri arasında Bahçesaray Çeşmesi, Çingeneler, Yüzbaşının Kızı, Maça Kızı vardır.Nikolai Gogol (1809-1852): Özellikle yergi üslubuyla toplumunun kokuşmuş, bozulmuş yöntemlerini eleştirmiştir. “Müfettiş” adlı oyunu ve “Ölü Canlar” ve tarihsel nitelikli “Taras Bulba” adlı romanları ünlüdür.

Fiodor Mihayloviç Dostoyevski (1822-1881): Toplumdan çok, birey olarak insanın ruh dünyasını hem tabii hem de sosyal çevresi içinde en ince ayrıntılarına kadar sergiler Psikolojik tahlilleri oldukça başarılıdır. Romanları arasında Suç ve Ceza, Karamazov Kardeşler, Ölü Bir Evden Anılar, Budala vardır.

Lev Nikoleyeviç Tolstoy (1828-1910): Özellikle köylülerin dünyasını yazmıştır Romanları arasında Harp ve Sulh (Savaş ve Barış), Anna Karenina, Hacı Murat, Diriliş, İvan İlyiç’in Ölümü vardır.

Anton Çehov (1860-1904): Daha çok hikâye ve tiyatro türlerinden ürün vermiştir. Hikâye türünde “Çehov tarzı hikâye” denilen *durum hikâyesi’ çığırını açmıştır. Bu tarz hikâyede giriş, gelişme, sonuç gibi kronolojik bir düzenlemeye itibar edilmez; bir anı, bir durumu, ortamı, hayatın bir kesitini, olayların en çarpıcı yanını etkili bir şekilde vermeyi amaçlar. “Olay” yerine “durum” ögesine ağırlık verilir. Vişne Bahçesi, Vanya Dayı, Martı oyun türündeki eserleridir

İvan Turgenyev (1818-1883): Realist bir sanatçıdır. Günlük sorunları, devrinin belli başlı toplumsal olaylarını ele almıştır. Eserleri arasında Babalar ve Oğullar, Bir Avcının Notları, Rudin, Bir Asilzade Yuvası vardır.

Maksim Gorki (1868-1936): Toplumcu gerçekçi bir yazardır. Eserleri: Ana, Foma, Ayaktakımı Arasında, Küçük Burjuvalar, Çocukluğum, Ekmeğimi Kazanırken, Benim Üniversitelerim.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi