Protista Alemi ve Özellikleri-Ökaryot Canlılar Biyoloji Tyt Ayt Yks


Kategoriler: Biyoloji

PROTİSTA ALEMİ

Çoğu tek hücreli ökaryot canlılardan oluşmakla birlikte çok hücreli olan türleri de vardır (Bazı algler). Protistlerin ayrıştırıcı olan türleri de vardır (Cıvık mantarlar). Amip, öglena, paramesyum, plazmodyum, cıvık mantarlar ve algler bu alemde yer alır.EK BİLGİ

Amip (Kök ayaklılar)

 • Yalancı ayaklarıyla aktif hareket ederler.
 • Tatlısuda yaşayanlarında kontraktil koful bulunur.
 • Heterotrof beslenirler.
 • Bölünerek sadece eşeysiz ürerler.
 • Bazı türleri parazit olup insanlarda amipli dizanteriye sebep olur.

Paramesyum (Silliler)

 • Silleriyle aktif hareket ederler.
 • Tatlısuda yaşayan türlerinde kontraktil koful bulunur.
 • Heterotrof beslenirler.
 • Bölünerek eşeysiz üremenin yanında konjugasyonda yaparlar.
 • Paramesyumda büyük ve küçük çekirdek olmak üzere iki çekirdek bulunur.
 • Hücre zarının etrafını saran pelikula denen yapı desteklik görevi yapar (pelikula çeper değildir).
 • Paramesyumda CO2 ve NH3 gibi maddeler hücre zarından difüzyonla atılır, sindirim artıkları ise anüsten atılır.

Öglena (Kamçılılar)

 • Kamçılarıyla aktif hareket ederler.
 • Tatlı suda yaşayanlarında kontraktil koful bulunur.
 • Hem ototrof hem de heterotrof beslenirler.
 • Bölünerek sadece eşeysiz ürerler.
 • Paramesyumdaki gibi hücre zarının etrafında pelikula denen bir yapı taşır.

Plazmodyum (Sporlular) • Hareket yapıları yoktur pasif hareket ederler.
 • Kontraktil kofulları yoktur.
 • Heterotrof beslenirler. Bütün türleri parazit olup sıtma hastalığına sebep olurlar.

Cıvık mantarlar

Hücre çeperi taşımadıkları için normal mantarlardan ayrılmışlardır.

Bazı türleri parazit olup insanlarda mantar hastalıklarına sebep olurlar. Bazı türleri çürükçüldür (Ayrıştırıcı)

Algler

Algler bitkilere benzeyen canlılardır. Tek hücreli ve çok hücreli olan türleri vardır. Algier, selüloz yapılı hücre çeperi taşırlar. Bütün algler fotosentez yaparlar. Kahverengi alg, esmer alg, yeşil alg diye çeşitleri vardır. Kahverengi alg ve esmer alglerde de kloroplast vardır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi