Pragmatizm (Faydacılık)


Kategoriler: Felsefe

William James’a (1842 – 1910)Fayda sağlayan bilgi, doğru bilgidir, diyen görüştür. William James’a göre, insan yaşamının amacı vardır. Bundan dolayı, bütün öğretiler bir katkı sağladıkları, insanın amacına yardımcı oldukları ölçüde doğrudur. James gibi radikal bir empirist için var olan her şey, “saf deneyim”dir. Şeylerin çokluğunun, anlaşılabilir bir birlik olduğunu söylemiştir.

John Dewey (1859 – 1952)

John Dewey’e göre, düşünce ve bilgi; çevreye uymayı, doğadan yararlanmayı ve mutlu olmayı sağlayan bir “alet”tir. Uygulamada işe yaradığı ölçüde bilgiler doğrudur. Dewey, doğada tek gerçeklik olduğunu ileri sürer. Ona göre gerçekten var olan her şey, değişmeye tabidir. Değişme, hem evrensel hem de gerçektir. Uygulamayı temele alan pragmatizm, teorik (kuramsal) olanı gözardı etmesi bakımından eleştirilmiştir.Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi