Pragmatizm (Faydacılık)


Kategoriler: Felsefe

William James’a (1842 – 1910)

Fayda sağlayan bilgi, doğru bilgidir, diyen görüştür. William James’a göre, insan yaşamının amacı vardır. Bundan dolayı, bütün öğretiler bir katkı sağladıkları, insanın amacına yardımcı oldukları ölçüde doğrudur. James gibi radikal bir empirist için var olan her şey, “saf deneyim”dir. Şeylerin çokluğunun, anlaşılabilir bir birlik olduğunu söylemiştir.

John Dewey (1859 – 1952)

John Dewey’e göre, düşünce ve bilgi; çevreye uymayı, doğadan yararlanmayı ve mutlu olmayı sağlayan bir “alet”tir. Uygulamada işe yaradığı ölçüde bilgiler doğrudur. Dewey, doğada tek gerçeklik olduğunu ileri sürer. Ona göre gerçekten var olan her şey, değişmeye tabidir. Değişme, hem evrensel hem de gerçektir. Uygulamayı temele alan pragmatizm, teorik (kuramsal) olanı gözardı etmesi bakımından eleştirilmiştir.] }

Pragmatizm: William James'a göre, pragmatizm yalnızca bir yöntemdir. Bir yön- tem olarak pragmatizm, insan yaşamının bir amacı olduğunu öne sürer. Pragmatizmin, James'e göre, hiçbir dogması, mutlak hiçbir öğretisi yoktur. James, yaşamı doğrudan ilgilendiren somut olgulara, eylemlere, insanın yaşamını şimdi ve yakın gelecekte doğrudan etkileyen güç ve eyleme önem vermiştir. Ona göre, dünyanın bitip tamamlanmış olan hiçbir yanı yoktur; dünya, onun varlık anlayışına göre, hiçbir tür içermez ve sürekli bir oluşun içindedir. Dünya biricik bir varlıktan değil, bireylerden, bireysel Varlıklardan oluşur.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar