Plastit- Peroksizom Nedir? Plastitlerin Çeşitleri, Görevleri Tyt Ayt Yks


Kategoriler: Biyoloji

PLASTİTLER

Plastitler bitki hücrelerinde ve alglerde bulunur. Plastitler birbirine dönüşebilir. Örneğin yeşil yaprak sarardığında, kloroplast kromoplasta dönüşür. Plastitlerin üç çeşidi vardır.1. Lökoplast: Renksizdir. Nişasta, yağ ve protein depolar.

2. Kromoplast: Bitkiye kırmızı, sarı ve turuncu renkleri veren pigmentler içerir. Çiçeklere renk verdiği için tozlaşmaya yardımcı olur. Yani üremede rol alır. Kırmızı rengi veren pigment likopin, sarı rengi veren ksantofîl, turuncu rengi veren karoten olarak isimlendirilir.

3. Kloroplast: Fotosentezin gerçekleştiği organeldir. Bir bitkinin, Stoma (gözenek) hücrelerinde ve Özümleme parankiması hücrelerinde (palizat parankiması + sünger parankimaşı) kloroplast bulunur. Ancak bir bitkinin bütün
canlı hücrelerinde kloroplast yoktur. Örneğin kök hücreleri, epidermis, meristem doku ve taç yaprak (renkli yaprak) gibi hücrelerinde kloroplast yoktur.

Kromoplasttaki pigmentler (karoten, likopin, ksantofil) kloroplastın içinde de bulunabilir. Bu pigmentler ışığı soğurup klorofile aktararak fotosenteze yardımcı olur. Ancak tek başına bu pigmentler fotosentez yapamaz.

PEROKSİZOM

Hem bitki hem de hayvan hücrelerinde bulunan peroksizom, zehirli maddeleri yok eden tek zarlı bir organeldir.

Peroksizom; hidrojen peroksit (H202), alkol ve ilaçların toksik etkilerini yok eder.Karaciğer peroksizom bakımından zengindir. Peroksizomlar taşıdığı katalaz enzimi ile H202’yi su ve oksijene çevirir.

Bazı peroksizomlar oksijen kullanarak yağ asitlerini mitokondrinin kullanabileceği daha küçük moleküllere dönüştürür. Ökaryot bir hücrede oksijeni ençok kullanan organel mitokondridir ama peroksizom da oksijen kullanabilir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi