Pınar Kür Eserleri Özellikleri AYT


Kategoriler: Türk Dili ve Edebiyatı

PINAR KÜR (1943-…)

Romanlarında, toplumsal sorunları ve kadınların bireysel dertlerini anlatır.Kadınların başkaldıran yönlerini öne çıkarır ve iç dünyalarını tüm boyutlarıyla ele alır.

Zamandan ve mekândan şikâyet eden kişilerin iç dünyalarındaki huzursuzlukları, birtakım açmazları, yalnızlıkları birey-toplum değerleri uyuşmazlığında ele alır.

Polisiye romana birkaç örnek vermiştir ancak polisiye romanları klasik polisiye romanlardan farklıdır.

Yarın Yarın adlı romanında varlıklı bir çevreden gelen ve mutsuz bir evlilik geçirmiş olan bir genç kadınla yine aynı çevreden radikal sol örgütlere katılmış bir gencin 12 Mart Darbesi çevresinde buluşan yaşamlarını hikâyeleştirir.

Yazım tekniği açısından farklı bir eser olan Bir Cinayet Romanı adlı romanda iç-roman diye nitelenebilecek “Ölümün Vazgeçilmez Çekiciliği” adlı başka bir roman vardır.

Eserleri

Roman: Yarın Yarın, Küçük Oyuncu, Asılacak Kadın, Bitmeyen Aşk, Bir Cinayet Romanı, Sonuncu Sonbahar, Cinayet Fakültesi, Sadık Bey

Hikâye: Bir Deli Ağaç, Akışı Olmayan Sular, Hayalet HikâyeleriTemel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi