Periyodik Özelliklerin Değişimi: İyon Yarıçapı


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Atom ve Periyodik Sistem, Kimya, Periyodik Sistem 9. Sınıf

Elektron alışverişi sırasında katmanlardaki elektron sayısı artar ya da azalır. Ancak çekirdekteki proton sayısı değişmez. Bu durumda birim elektrona uygulanan çekirdek çekim kuvveti değişir. Böylece nötr atomun yarıçapı ile iyonların yarıçapı birbirinden farklıdır.

  • Bir atom elektron verdiğinde elektron sayısı azalır. Birim elektrona uygulanan çekim kuvveti arttığı için iyon yarıçapı nötr atomdan küçük olur.

Katman sayısı az olan iyonun yarıçapı, katman sayısı çok olan atomun yarıçapından daha küçüktür.
Mg > Mg2+

  • Bir atom elektron aldığında elektron sayısı artar. Birim elektrona uygulanan çekim kuvveti azaldığı için iyon yarıçapı nötr atomdan büyük olur.

Katman sayıları eşit olan bu taneciklerde eşit sayıda proton vardır. Ancak Cl iyonundaki elektron sayısı daha fazla olduğundan birim elektrona düşen çekirdek çekimi, nötr Cl atomuna göre daha küçüktür. Bu nedenle Cl iyonunun yarıçapı, nötr Cl atomunun yarıçapından büyük olur.
Cl > Cl

Bilgi: Bir atom ya da iyon elektron aldıkça yarıçapı artar, elektron verdikçe yarıçapı azalır.Çözüm: Bir atom ya da iyon elektron verdikçe yükü artar. Bir atom ya da iyon elektron aldıkça yükü azalır. İyonlarında ve Ne atomunda 10 ar tane elektron vardır. Taneciklerin elektron sayıları aynı olduğuna göre üçünün de elektron dizilimi 2) 8) şeklindedir. Ancak elektron dizilimlerininin aynı olması tanecik yarıçaplarının eşit olması anlamına gelmez. Atom yarıçapı çekirdeğin elektronlara uyguladığı çekim kuvveti ile ilgilidir. Buna göre çekirdekteki proton sayısı arttıkça çekirdek çekim kuvveti artar. Yani fazla protona sahip olan eşit elektronlu taneciklerde elektronlar çekirdeğe doğru daha çok çekileceğinden yarıçapı daha küçük olur.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar