Pekiştirmelerin, Deyimlerin ve İkilemelerin Yazımı


Kategoriler: Türk Dili ve Edebiyatı, Yazım Kuralları

PEKİŞTİRMELERİN YAZIMIPekiştirmeli sıfatlar bitişik yazılır: sapsarı, sipsivri, kıpkırmızı, dümdüz, kapkara, kupkuru, yemyeşil, apaçık, apak, büsbütün, çırçıplak, çırılçıplak, sırsıklam, sırılsıklam, çepeçevre, düpedüz, güpegündüz, paramparça.

DEYİMLERİN YAZIMI

Deyimler ayrı yazılır: acısını çıkarmak, açık kapı bırakmak, ayak diremek, burnu sürtülmek, hayatını kazanmak, gözü dönmek, kulak vermek, diş bilemek, çam devirmek, göz atmak, eli varmamak, dil dökmek.İKİLEMELERİN YAZIMI

İkilemeler ayrı yazılır: ağır ağır, allak bullak, bara çıka, çoluk çocuk, düşe kalka, eciş bücüş, eğri büğrü; çocuk mocuk, kapı mapı, kitap mitap; baş başa, omuz omuza, yan yana; baştan başa, yıldan yıla; başa baş, bire bir (ölçü), dişe diş, göze göz, teke tek; ardı ardına, boşu boşuna, günü gününe, peşi peşine, ucu ucuna.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi