Pekiştirmelerin, Deyimlerin ve İkilemelerin Yazımı 9.Sınıf Edebiyat


Kategoriler: 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı, Yazım Kuralları

PEKİŞTİRMELERİN YAZIMI

Pekiştirmeli sıfatlar bitişik yazılır: sapsarı, sipsivri, kıpkırmızı, dümdüz, kapkara, kupkuru, yemyeşil, apaçık, apak, büsbütün, çırçıplak, çırılçıplak, sırsıklam, sırılsıklam, çepeçevre, düpedüz, güpegündüz, paramparça.

DEYİMLERİN YAZIMI

Deyimler ayrı yazılır: acısını çıkarmak, açık kapı bırakmak, ayak diremek, burnu sürtülmek, hayatını kazanmak, gözü dönmek, kulak vermek, diş bilemek, çam devirmek, göz atmak, eli varmamak, dil dökmek.

İKİLEMELERİN YAZIMI

İkilemeler ayrı yazılır: ağır ağır, allak bullak, bara çıka, çoluk çocuk, düşe kalka, eciş bücüş, eğri büğrü; çocuk mocuk, kapı mapı, kitap mitap; baş başa, omuz omuza, yan yana; baştan başa, yıldan yıla; başa baş, bire bir (ölçü), dişe diş, göze göz, teke tek; ardı ardına, boşu boşuna, günü gününe, peşi peşine, ucu ucuna.] }

Aşağıdakilerin hangisinde “ki"nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Madem ki beni dinlemeyecektiniz niçin beni buraya çağırdınız?
B) İnsanlara kötü söz söyleme ki onlardan da kötü söz işitmeyesin.
C) Demek ki bir zamanlar insanlar yiyeceklerini mağaralarda saklamışlar.
D) Etrafıma bir de baktım ki bütün insanlar kendi geleceklerinin peşine düşmüş.
E) Benim evim okula yakındı ama seninki epey uzaktı.
Aşağıdakilerin hangisinde "de"nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) İnsanlar ve bitkiler gibi dünya da her yıl yaşlanıyor.
B) Biz konuşurken Cemal'de bir köşede bizi dinliyordu.
C) Yaşadığı bu kötü olaylardan elbette o da bazı dersler çıkarmıştı.
D) Bu konuyu bir de babama danışsak daha iyi olmaz mıydı?
E) Çocuk güzel okudu ama çocuğun okuduğu şiir de şiirdi hani!
Aşağıdakilerin hangisinde sözcüklerin satır sonunda bölünmesiyle ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Bu bölümde gördüğünüz kitapların hemen hepsi ilkokul yıllarımda aldığım kitaplardır.
B) Sınava girmek için doldurduğum formda ben de soyadımı kodlamayı unutmuşum.
C) Türkçülüğü bir sistem olarak ortaya koyan Ziya Gökalp olmuştur.
D) Yeni görevinin ne olduğu konusunda kendisini bilgilendiren olmadığını söyledi.
E) Gazeteden öğrendiğimize göre bu sene Çanakkale'ye geçen yıldan daha çok turist gelmiş.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar