Özel Mektup ile Edebi Mektup Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar


Kategoriler: 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı, Mektup ve E-Posta, Türk Dili ve EdebiyatıÖzel (Kişisel) Mektup
Konu sınırlaması yoktur.
Dostluk ve akrabalık ilişkileriyle ilgili konular işlenir.
İçten ve samimi duygularla yazılır.
Özel bir dosta veya arkadaşa yazılır.
Konuşma üslubu kullanılır.
Genellikle yayımlanmazlar.
Bir hitap ifadesi ile başlar.
Son kısımda selam ve saygı ifadesi yer alır.
İçtenliği, dostluğu anlatan bir selam veya yazdığının
cevabını bekleyen bir söz kullanılır.
Kâğıdın sağ üst kısmında tarih ve yer bilgisi yer alır.
Edebî (Yazınsal) Mektup
Konu sınırlaması vardır.
Roman, şiir gibi edebiyat ve sanatla ilgili konular ele alınır.
İçten ve edebî bir üslupla yazılır.
Yazarlara, sanatçılara yazılır.
Edebî üslup kullanılır.
Birçok edebî mektup kitap olarak yayımlanır.
Bir hitap ifadesi ile başlar.
Son kısımda selam ve saygı ifadesi yer alır.
İçtenliği, dostluğu anlatan bir selam veya yazdığının ceva-
bını bekleyen bir söz kullanılır.
Kâğıdın sağ üst kısmında tarih ve yer bilgisi yer alır.

Mektup türü edebiyatımızda başka türler için de kullanılmıştır. Roman, hikâye, eleştiri, şiir, gezi yazısı türündeki bazı eserler mektup biçiminde yazılmıştır.
o Eleştiri: Namık Kemal, Tahrib-i Harabat ve Takip-İ Harabat adlı eleştiri kitapları
o Roman: Goethe'nin Genç Werthefin Acılan, BaIzac'ın Vadideki Zambak, Rousseawnun Yeni Heloise, Hüseyin Rahmi Mutallaka, Halide Edip'in Handan, Reşat Nuri Güntekin'in Bir Kadın Düşmanı romanları
o Hikâye: Yakup Kadri Karaosmanoğlu Bir Serencam adlı eseri
o Gezi Yazısı: Cenap Şahabettin'in Hac Yolunda ve Avrupa Mektupları, Ahmet Rasim'in Romanya Mektuplan
o Deneme: Nurullah Ataç'ın Okuruma Mektuplar
o Makale: Ali Canip Yöntem'in Milli Edebiyat Meselesi ve Cenap Bey'le Münakaşalarım


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar