Osmanlı—Venedik ve Avusturya Savaşları (1715- 1718) Tarih 11. Sınıf


Kategoriler: 11. Sınıf Tarih, Tarih

Osmanlı—Venedik ve Avusturya Savaşları (1715- 1718)

Osmanlı Devleti kaybettiği toprakları tekrar kazanma yolunda Prut antlaşması ile bir başarı elde edince bu defa da Mora topraklarını geri almak için Venedik’e savaş ilan etti. Aynı zamanda Venedik zulmünden bıkan Mora halkı Osmanlı’dan yardım istemişti. Sadrazam Silahtar Ali Paşa komutasındaki ordu kısa zamanda Mora’yı ele geçirdi. Bu durumdan telaşlanan Avusturya, Karlofça Antlaşması garantörlüğü gereğince Venedik’in zararının derhal ödenmesini talep etti. Sadrazamın ısrarı üzerine Avusturya’ya savaş ilan edildi. Fakat Osmanlı ordusu Petervaradin’de Avusturya önünde yenilerek dağıldı. Osmanlı Devleti barış istemek zorunda kaldı. Pasarofça antlaşması yapıldı. (1718).Antlaşmaya göre:

  • Kuzey Sırbistan, Banat ve Belgrat Avusturya’ya bırakılacak.
  • Mora ve Girit Osmanlı’da kalacak.
  • Dalmaçya, Bosna ve Arnavutluk bazı liman şehirleri Venedik’e verilecek.

NOT: Pasarofça Antlaşmasından sonra Osmanlı Devleti dış politika anlayışında değişikliğe giderek kaybettiği yerleri geri alma politikasını durdurdu. Avrupa’nın gerisinde kaldığını kabullenerek ilk Avrupai ıslahatlara başladı. Lale Devri’ne girildi.

Örnek: Koçibey Risalesi'nde; “Hak etmeyene haddinden fazla tımar verilmiş, tımardaki bu bozulma askerin de harap olmasına neden olmuştur. Dirlik sahibinin toprağındaki sipahi askerleri olmayınca paralı askerlerle savaşa gidilmiştir. Bu askerler hem savaşta başarılı olamamış, hem de barış zamanında taşkınlık yapmışlardır." şeklinde IV. Murat'a rapor sunmuştur.

Sadece bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Kapıkulu Ocaklarındaki asker sayısı zamanla artmıştır.
B) Ekonomik sistemdeki bozulma güvenlik sitemini olumsuz etkilemiştir.
C) Toprak sisteminin bozulması ordu teşkilatını olumsuz yönde etkilemiştir.
D) Ülke içinde asayiş ve güvenlik ortamı bozulmuştur.
E) Devletin kötü gidişatının nedenleri saptanmaya çalışılmıştır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi