Osmanlı – Rus Savaşı (Prut Seferi) 1711 Nedenleri Sonuçları


Kategoriler: Tarih

Osmanlı – Rus Savaşı (Prut Seferi) 1711

Savaşın Nedenleri:  • Karlofça ve İstanbul Antlaşması ile kaybettiği yerleri geri almak
  • Rusya’nın yayılmacı emellerine engel olmak
  • Kırım ile İsveç’i Rusya’ya karşı korumak İstanbul’dan hareket eden Osmanlı ordusu, Rus ordusunu bozguna uğrattı.Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa Rusya’nın isteği üzerine antlaşma yapılmasını kabul etti.

Barış isteğinin Osmanlılarca kabul edilmesinin nedenleri:

  • Yeniçerilerin isteksiz olması,
  • Rusların dışardan yardım alabileceği düşüncesidir.

Sonuçta karlı, ancak Osmanlı ordusunun o anda elinde bulundurduğu avantaja oranla zayıf kalan Prut Antlaşması imzalandı (1711).

  • Kaybedilen Azak Kalesi geri alındı.
  • Rusya, İstanbul’da elçi bulunduramayacaktı.
  • Rusya, Lehistan’ın iç işlerine karışmayacaktı.
  • Demirbaş Şarl, ülkesine serbestçe geri dönebilecekti.

Prut Antlaşması, Osmanlı Devleti’ne önemli bir fayda sağlamamış ancak kaybedilen toprakların geri alınabileceği ümidini artırmıştır.

Çözümlü Örnek: Osmanlı Devleti’nde Avrupa’ya ilgi Lale Devri’nde başlamıştır. Bu dönemde Viyana ve Paris gibi Avrupa başkentlerine elçiler gönderilmiştir. Bu elçiler Avrupa’daki her türlü gelişmeyi izlemekle görevlendirilmiştir.

Bu bilgilere dayanarak, Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Kültürel değişmelere ortam hazırlanmıştır.
B) Avrupa’yı yakından tanıma gereği duyulmuştur.
C) Bilime, askeri alandan daha fazla önem verilmiştir.
D) Batıdan gelecek yeniliklere olumlu yaklaşılmıştır.
E) Daha önce yapılan ıslahatlar yetersiz bulunmuştur.

Osmanlı Devleti’nin, Lale devrinde Avrupa’da elçilikler açmasıyla;

– Kültürel değişmelere ortam hazırlanmış
– Avrupa’yı yakından tanıma gereği duyulmuş
– Batıdan gelecek yeniliklere olumlu yaklaşılmış
– Daha önce yapılan ıslahatlar yetersiz bulunmuştur.Ancak elçiliklerin açılmasıyla; Bilime, askeri alandan daha fazla önem verildiği söylenemez. Doğru cevap (C) seçeneğidir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi