Osmanlı Duraklama Devri Nedenleri ve Padişahları Tyt Ayt Yks


Kategoriler: Tarih

ARAYIŞ YILLARI (DURAKLAMA DEVRİ)

Bu dönemin padişahları şunlardır:

 • III. Murat (1574 – 1595)
 • III. Mehmet (1595 – 1603)
 • I. Ahmet (1603 – 1617)
 • I. Mustafa (1617 – 1618)
 • II. Osman (1618 – 1622)
 • I. Mustafa (1622 – 1623)
 • IV. Murat (1623 – 1640)
 • Sultan İbrahim (1640 – 1648)
 • IV. Mehmet (1648 – 1687)
 • II. Süleyman (1687 – 1691)
 • II. Ahmet (1691 – 1695)
 • II. Mustafa (1695 – 1703)

Bu dönemin genel politikası;

Mevcut durumu korumakla birlikte sınırları daha da genişletmektir.

Bu hedef doğrultusunda İran, Venedik, Lehistan, Avusturya ve Rusya gibi devletlerle mücadele edilmiştir.

DURAKLAMANIN NEDENLERİ

İÇ NEDENLER

Merkez Yönetimi

 • Sancağa çıkma usulüne son verilmesi
 • Sarayı kadınların yönetimde etkili olması
 • İstanbul isyanları

Ordu

 • Tımar sisteminin bozulması
 • Yeniçeri Ocağı’nın bozulması
 • Ordu ve donanmaya gereken önemin verilmesi
 • Teknik alanda Avrupa’nın gerisinde kalınması

Eğitim

 • Medreselerden fen bilimleri dersinin çıkarılması
 • Uyakatsız kişilerin eğitimde önemli görevlere verilmesi

Maliye

 • Savaşların uzun sürmesi
 • Ganimetlerin ve bağlı devletlerden gelen vergilerin azalması
 • Toprak sisteminin bozulması
 • Saray masraflarının artması

DIŞ NEDENLER

 • Devletin doğal sınırlara ulaşması
 • Doğu ve batıda güçlü devletlerle komşu olunması
 • Coğrafi keşifler sonrası ticari yolların değişmesi
 • Bilim ve teknik alanında Avrupa’da önemli gelişmeler yaşanması] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar