Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşına Katılması ve Amaçları Tarih Ayt


Kategoriler: Tarih

Osmanlı Devleti’nin Savaşa Katılması

Birinci Dünya Savaşı başladığı sırada Osmanlı yönetiminde bulunan İttihat ve Terakki Partisi savaşın Osmanlı Devleti’ne etkilerini azaltabilmek için şu tedbirleri aldı:

 • Osmanlı’nın tarafsız olduğu ilan edildi.
 • Genel seferberlik ilan edildi.
 • Kapitülasyonlar tek taraflı olarak kaldırıldı.
 • Boğazlar tüm devletlerin savaş gemilerine kapatıldı.

Ancak İttihat ve Terakki Partisi’nin başında bulunan Talat, Enver ve Cemal paşalar, güçlü bir kara ordusu bulunan ve savaşı kazanacağına neredeyse kesin gözüyle bakılan Almanya’nın yanında savaşı katılmak için harekete geçtiler. 19. yüzyılın sonlarında başlayan ve Birinci Dünya Savaşı sırasında hızlanan Osmanlı – Alman yakınlaşması 2 Ağustos 1914’te İstanbul’da Alman elçisi Baron Von Wangenheim ile Sadrazam Sait Halim Paşa arasında imzalanan Osmanlı — Alman İttifak Antlaşması ile pekişti. Sadece Sadrazam Sait Halim Paşa, İç İşleri Bakanı Talat Paşa ve Meclis Başkanı Halil Bey’in haberdar olduğu bu antlaşma ile,

 • İki devlet Avusturya ve Sırbistan arasındaki savaşa tarafsız kalmayacak
 • Rusya, Avusturya ile savaşırsa Almanya ve Osmanlı, Avusturya’nın yanında Rusya’ya karşı savaşa girecek
 • Almanya, bir tehdit durumunda Osmanlı’yı koruyacak
 • Savaş durumunda, Almanya askeri heyetini Osmanlı’nın emrine verecek
 • Antlaşma 31 Aralık 1918’e kadar geçerli olacak gibi esaslar üzerinde görüş birliği sağlandı.

– Bu Antlaşmadan kısa bir süre sonra 11 Ağustos 1914 sabahı İngilizlerden kaçan iki Alman gemisi Goben (Yavuz) ve Bresleau (Midilli) Çanakkale Boğazı’nı geçerek Osmanlı Devleti’ne sığındı. İngiltere, tarafsızlığını ilan eden Osmanlı Devleti’nden, Türk kara sularına giren bu gemilerin teslim edilmesini istedi. Ancak Osmanlı Devleti kendisine sığınan bu gemiler satın aldığını açıklayınca İngiltere bu talebinden vazgeçmek zorunda kaldı.

– Osmanlı Devleti’nin satın aldığını bildirdiği bu gemiler, yanlarında Türk gemileri ile birlikte Alman Amirali Schuchon’un komutasında 23 Ekim 1914’te Çarlık Rusya’nın Odesa ve Sivastopol limanlarını bombaladılar. Bu gelişme karşısında 2 Kasım’da Çarlık Rusya; 5 Kasım’da İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etti. Osmanlı devleti ise 12 Kasım 1914’te İtilaf Devletleri’ne savaş açmış ve iki gün sonra kutsal cihat ilan edilmiştir.

Osmanlı’nın Savaşa Girmesindeki Amaçlar

 • Kaybedilen toprakları geri almak
 • Pantürkizim idealini gerçekleştirmek
 • Osmanlı Devleti’ni eski gücüne kavuşturarak Avrupa siyasetinde yeniden söz sahibi durumuna getirmek
 • Osmanlı Devleti’ni siyasi yalnızlıktan kurtarmak
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar