Osmanlı Askeri Eğitimi 10.Sınıf Tarih


Kategoriler: 10. Sınıf Tarih, Tarih

ASKERİ EĞİTİM

Osmanlı kara ordusunun en önemli bölümünü Kapıkulu Ocakları İle Tımarlı Sipahiler oluşturmaktaydı.

Kapıkulu Ocaklarına devşirme usulü ile alınan genç erkekler, Acemi Oğlanlar Ocağı denilen kışlalarda eğitilirlerdi, Acemi Oğlanlar Ocağı, askeri bir eğitim ocağı olmakla beraber, kısmen bİr sanat okulu niteliği de taşımaktaydı. Acemi Oğlanlar Ocağı’nda eğitim alanlardan zeki ve yetenekli olanlar Enderun Mektebi’ne gönderilir, geri kalanlar ise Yeniçeri Ocağı’na gönderilirdi.

Acemi Oğlanlar Ocağı’nda askerlik ve sanat eğitimi verilen okullar şunlardır:

  • Mehterhane: Askeri mızıka eğitimi
  • Tophane: Top döküm ve yapımı
  • Humbarahane: Havan topu dökümü ve el bombası yapımı
  • Tüfekhane: Tüfek yapımı
  • Kılıçhane: Kılıç ve kesici silah yapımı

Tımarlı Sipahiler, gelirlerine göre belli sayıda “cebelü” denilen atlı askerleri toplar ve bunlara gerekli eğitimi verirdi.

Deniz Kuvvetleri (Donanma) askerlerine “levent” denirdi. Leventler, Batı Anadolu’daki Türk gençlerinden seçilir; gemilerde ve tersanelerde eğitilirlerdi.

XVIII. yüzyıldan İtibaren askeri eğitimde köklü değişiklikler başladı. Batı tarzı bir ordu oluşturmak için yeni eğitim kurumları açıldı.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar