Orta Doğu’da Su Sorunu Tarih Ayt


Kategoriler: Tarih

ORTA DOĞU SU SORUNU

  • Su sorunu, dünya üzerindeki mevcut tatlı su kaynaklarının, ihtiyaçları karşılayamayacak duruma gelmesi üzerine tatlı su kaynaklarını (akarsular) paylaşan devletler arasında yaşanan sorundur. Genellikle iki veya daha fazla devletin topraklarından geçen akarsular (bir diğer deyişle sınır aşan sular) üzerinde yaşanır.
  • Su sorunu özellikle Orta Doğu bölgesinde kendini hissettirmekte; Fırat ve Dicle nehirleri dolayısıyla Türkiye’yi de etkilemektedir.
  • Su sorunu Birleşmiş Milletler başta olmak üzere birçok uluslararası kuruluşta ele alınmaktadır. Devletlerin, topraklarında doğan ancak sınır aşan sular veya su sistemleri ile ilgili hak ve yükümlülüklerini belirleyen kurallar henüz tam olarak oluşmamıştır.
  • Su sorununu azaltmak ve bu hususta yaşanan anlaşmazlıkları en aza indirmek için alınabilecek önlemlerden bazıları şunlardır:
  • Devletlerin su ile ilgili kendi iç politikalarını gözden geçirerek israfı azaltmaları
  • Atık suların tasfiye edilerek yeniden kullanıma sokulması (bu yöntem halen petrol zengini ülkeler ve İsrail’de uygulansa da ekonomik nedenler başta olmak üzere çeşitli nedenlerle yaygınlaşamamıştır)
  • Tarımda ilkel sulama metotlarının israfa yol açması nedeniyle sulamada yüksek teknolojinin kullanılması
  • Su kaynaklarına uygun tarım ürünü ekimi yapılması
  • Tarımsal sulamada damlama ve yağmurlama sulama yapılmalı

KEIT (Karadeniz Ekonomik işbirliği Teşkilatı)Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİT) 5 Haziran 1992 günü İstanbul’da düzenlenen zirve ile imzalanan Karadeniz çevresindeki ülkelerin ekonomik iş birliği projesidir.

. KEİT’in İlkeleri, Amaçları ve Kapsamı KEİT’in kuruluş aşamasındaki hazırlık çalışmalarında temel amaç; katılan devletlerin coğrafi yakınlıklarından ve ekonomilerinin birbirlerini tamamlayıcı özelliklerinden yararlanılarak ticari, ekonomik, bilimsel ve teknolojik iş birliğini geliştirmeleri ve Karadeniz Bölgesi’nin bir barış, iş birliği ve refah bölgesi haline getirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda; bölge ülkeleriyle iş birliği için uygun ortam oluşturulması, taraflar arasında mal ve hizmet ticaretinin arttırılması hedeflenmiştir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi