Orta Çağ’da Siyasi Yapılar Test Çöz 9. Sınıf


Kategoriler: 9. Sınıf Tarih Testleri, 9. Sınıf Testleri, Testler

9. sınıf Orta Çağ'da Siyasi Yapılar Test 1

Başla

Tebrikler - 9. sınıf Orta Çağ'da Siyasi Yapılar Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

9. sınıf Orta Çağ'da Siyasi Yapılar Test 2

Başla

Tebrikler - 9. sınıf Orta Çağ'da Siyasi Yapılar Test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

9. sınıf Orta Çağ'da Siyasi Yapılar Test 3

Başla

Tebrikler - 9. sınıf Orta Çağ'da Siyasi Yapılar Test 3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

9. sınıf Orta Çağ'da Siyasi Yapılar Test 4

Başla

Tebrikler - 9. sınıf Orta Çağ'da Siyasi Yapılar Test 4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

 ] }

Soru: Sasaniler 633'te güneyden gelen Arap - İslâm ordusu tarafından yenilmiş, 651 senesinde tarih sahnesinden silinmişlerdir. Bu süreçte İslam Devleti'nde aşağıdaki dönemlerden hangisi yaşanmaktaydı?
A) Dört Halife Dönemi
B) Cahiliye Dönemi
C) Emeviler Dönemi
D) Fatımiler Dönemi
E) Abbasiler Dönemi

Soru: Sasani İmparatorluğu, Pers devlet geleneğini benimsemiştir. Bu devletin yönetim özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Yönetim şekli monarşidir.
B) Halk meclislerine ve yerel özerkliğe önem verilmiştir.
C) İmparatorluğun başında şehinşah denilen hükümdar bulunmuştur.
D) Şahlar genelde kendisinden sonra başa geçecek kişiyi yardımcısı olarak tayin etmiştir.
E) Hükümdar adayları siyaset sanatını öğrenmesi için önemli eyaletlerden birinin başına getirilmişlerdir.

Soru: Orta Çağ Avrupası'nda Katolik Kilisesi sosyokültürel hayata yön vermiştir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Pozitif bilim çalışmaları sekteye uğramıştır.
B) Skolastik düşünce ve dogmatik felsefe benimsenmiştir.
C) Kilise tarafından belirlenen doğrular tek doğru olarak kabul ettirilmek istenmiştir.
D) Batı Avrupa'da farklı ve özgür düşünceler hoşgörüyle karşılanmıştır.
E) Kilisenin eğitim, bilim, maliye ve siyaset hayatındaki etkinliği artmıştır.

Soru: Magna Carta'nın 39. maddesinde, “Özgür hiç kimse muhakeme edilip hüküm giymeden tutuklanmayacak, mal ve mülkünden yoksun bırakılmayacaktır.” esası yer almıştır. Bu esas aşağıdakilerden hangisinin göstergesi değildir?
A) Hukuk devleti düzeninin kurulduğunun
B) Hükümdarın yetkilerinin genişletildiğinin
C) Halkın bir kısmına kanuni güvence verildiğinin
D) Hukuk devleti düzeninin kurulmaya başlandığının
E) Halkın devlete bağlılığının artırılmaya çalışıldığının


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar