Kategoriler: 9. Sınıf Tarih Testleri, 9. Sınıf Testleri, Testler

9. sınıf Orta Çağ'da Siyasi Yapılar Test 1

Başla

Tebrikler - 9. sınıf Orta Çağ'da Siyasi Yapılar Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

9. sınıf Orta Çağ'da Siyasi Yapılar Test 2

Başla

Tebrikler - 9. sınıf Orta Çağ'da Siyasi Yapılar Test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

9. sınıf Orta Çağ'da Siyasi Yapılar Test 3

Başla

Tebrikler - 9. sınıf Orta Çağ'da Siyasi Yapılar Test 3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

9. sınıf Orta Çağ'da Siyasi Yapılar Test 4

Başla

Tebrikler - 9. sınıf Orta Çağ'da Siyasi Yapılar Test 4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

9. sınıf Tarımdan Ticarete Ekonomi Test 1

Başla

Tebrikler - 9. sınıf Tarımdan Ticarete Ekonomi Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
6789Son
Geri dön

9. sınıf Tarımdan Ticarete Ekonomi Test 2

Başla

Tebrikler - 9. sınıf Tarımdan Ticarete Ekonomi Test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16Son
Geri dön

9. sınıf Orta Çağ'da Ordu Test 1

Başla

Tebrikler - 9. sınıf Orta Çağ'da Ordu Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

9. sınıf Orta Çağ'da Ordu Test 2

Başla

Tebrikler - 9. sınıf Orta Çağ'da Ordu Test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

9. sınıf Kanunlar Gelişiyor Test 1

Başla

Tebrikler - 9. sınıf Kanunlar Gelişiyor Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

9. sınıf Kanunlar Gelişiyor Test 2

Başla

Tebrikler - 9. sınıf Kanunlar Gelişiyor Test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
111213Son
Geri dön

9. sınıf Orta Çağ'da Dünya Karma Test 1

Başla

Tebrikler - 9. sınıf Orta Çağ'da Dünya Karma Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

9. sınıf Orta Çağ'da Dünya Karma Test 2

Başla

Tebrikler - 9. sınıf Orta Çağ'da Dünya Karma Test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
161718Son
Geri dön

 ] }

Soru: "Orta Çağ'da Avrupa'daki Gelişmeler" konusunun işlendiği bir derste Soner Öğretmen bazı gelişmeleri aşağıdaki tabloya yazmış, öğrencilerinden bu gelişmeler hakkında yorum yapmalarını istemiştir.
1054: Katolik-Ortodoks bölünmesinin yaşanması
1215: Magna Carta'nın kabul edilmesi
1295: İngiltere'de parlamenter sisteme geçilmesi
1337-1453: Yüzyıl Savaşları'nın yaşanması
1347-1351: Avrupa'da Büyük Veba Salgını'nın görülmesi
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin yapacağı doğru yorumlardan biri olamaz?
A) Mezhepsel gelişmelerin yaşandığı
B) Anayasal alanda çalışmalar olduğu
C) Siyasal alanda istikrarın olmadığı
D) İnsan sağılığının tehdit altında olduğu
E) Krallık yönetimlerinin sonlandırıldığı

Soru: MS 395 yılında Roma İmparatorluğu'nun; Batı ve Doğu Roma olmak üzere ikiye ayrılması, Avrupa'da büyük siyasi gelişmelere sebep olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu alandaki gelişmelerden biri olarak gösterilebilir?
A) Kavimler Göçü'nün yaşanması
B) Feodal yönetimlerin kurulması
C) Skolastik bir anlayışın oluşması
D) Ruhban sınıfının ortaya çıkması
E) Katolik-Ortodoks bölünmesi olması

Soru: Sasanilerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi onların imparatorluk özelliği gösterdiğinin doğrudan bir göstergesidir?
A) Pers devlet geleneğinin benimsenmesi
B) Hükümdarlara "Kralların Kralı" denilmesi
C) Farklı bölgelerde ticaret yapılması
D) Tanrı-kral anlayışının benimsenmesi
E) Merkezden yönetime önem verilmesi

Soru: 1347'nin sonunda Sicilya'da görülen veba, Avrupa'ya; Venedik, Cenova gibi liman kentleri üzerinden girmiştir. Bu salgın nedeniyle Avrupa nüfusunun neredeyse yarısına yakını ölmüştür. Sosyal ilişkileri zayıflatmış, ticareti ve dini uygulamaları durma noktasına getirmiştir Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi veba salgınının Avrupa'daki etkilerinden biri olarak gösterilemez?
A) Günlük yaşam biçiminin değişmesi
B) Ekonomik hayatın zayıflaması
C) Demografik yapının değişmesi
D) Korku ve güvensizliğin artması
E) Kiliseye güvenin zayıflaması


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar