Orta Asya

Kategoriler: Tarih
  • Orta Asya Doğuda Kingan Dağları batıda Hazar Denizi kuzeyde Sibirya düzlükleri güneyde ise Hindikuş ve Karanlık Dağlarıyla çevrili alandır.
  • Bölgede yaşayan Türkler bölgenin deniz etkisinden uzak ve dağlık olması, tarımsal arazilerin az olması gibi nedenlerden dolayı hayvancılıkla uğ­raşmışlar ve buna bağlı olarak göçebe bir yaşam sürmüşlerdir.

Uyarı: Orta Asya’nın coğrafi koşulları Türklerin ekonomik yapılarını, ekonomik yapıları ise yaşam tarzlarını etkilemiştir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar