Kategoriler: 9. sınıf Fizik, Fizik

Fiziksel bir büyüklük ölçülürken bazen farklı sonuçlarla karşılaşabiliriz. Bu fark dört nedenden kaynaklanabilir.

  1. Ölçme Araç Gereci: Örneğin, bir cismin kütlesi ölçülürken terazinin kefelerinin aynı seviyede olmasına dikkat edilmeli.
  2. Ölçünün Yapıldığı Ortam: Örneğin, suyun kaynama noktası, bulunduğu ortamın basıncına göre değişir. Saf su deniz seviyesinde 100°C’ta kaynar.
  3. Ölçümü Yapan Kişiden Kaynaklanan Hata: Örneğin, bir aracın iki bina arasındaki mesafeyi alma süresi, ölçümü yapan kişinin dikkatine ve atikliğine göre değişir.
  4. Ölçme Yönteminden Kaynaklanan Hata: Örneğin, bir buzun erime sıcaklığını termometre ile ölçerken termometreyi elle tutmamız, elimizin ısısını almasından dolayı yanlış değerlendirmemize neden olur.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar