Kategoriler: 10. Sınıf Edebiyat Testleri, 10. Sınıf Testleri, Testler

10. Sınıf Noktalama İşaretleri Test 1

Başla

Tebrikler - 10. Sınıf Noktalama İşaretleri Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
6789Son
Geri dön

10. Sınıf Noktalama İşaretleri Test 2

Başla

Tebrikler - 10. Sınıf Noktalama İşaretleri Test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

 ] }

Soru: Aşağıda virgüllerin işlevleriyle ilgili ayraç içerisinde verilen açıklamalardan hangisi cümledeki örnek ile uyuşmamaktadır?
A) Fırtınadan, soğuktan, karanlıktan ve biraz da korkudan sonra bu sıcak, aydınlık ve sevimli odanın havasında erir gibi oldum. (Cümledeki eş görevli sözcüklerin ve söz öbeklerinin arasına konur.)
B) Arkadaşlar, yarınki toplantıya gelecek olanlar idareye başvursun. (Hitaplardan sonra kullanılır.)
C) Saniye Hanımefendi, merdivenlerde oğlunun ayak seslerini duyar duymaz hasretlisini karşılamaya atılan bir genç kadın gibi koltuğundan fırlamış ve ona kapıyı kendi eliyle açmaya gelmişti. (Yüklemden uzakta kalmış öznenin sonuna konur.)
D) “Şu, karşı dağları aşabilir mi sence?” diye sordu merakla. (Bir isimden önce gelen işaret zamirleri virgülle ayrılmazsa işaret sıfatı sanılabilir. Böyle bir karışıklığı gidermek için zamirin sonuna getirilir.)
E) Bu, eve götürülecekti. (Adlaşmış sıfatlar cümlede bir isimden önce gelirse sıfat gibi algılanır. Böyle olmadığını göstermek için adlaşmış sıfattan sonra konur.)

Soru: Bu parçada noktalama işaretlerinin kullanımı ile ilgili aşağıdaki kurallardan hangisinin örneği yoktur?
A) Özne ve yüklem arasına sözcükler girmişse özneyi vurgulamak için virgül kullanılır.
B) Art arda sıralanan eş görevli sözcükleri gruplandırmada virgül kullanılır.
C) Soru ifade eden cümlelerin sonuna soru işareti konur.
D) Başkalarından alıntı sözler tırnak içine alınır.
E) Cümleler, sonuna nokta konarak bitirilir.

Soru: Bu cümlede kullanılan virgüllerin (,) kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için konur.
B) Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur.
C) Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.
D) Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur.
E) Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına konur.

Soru: Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamalardan farklı bir nedenden dolayı virgül kullanılmaması gereken bir cümleye yer verilmiştir?
A) Cumaları bahçede buluştukça, kıza kendisinin adi bir mektep talebesi olmadığını anlatmaya çalışıyordu.
B) Nihat sabaha kadar uyuyamadı, ve şafak sökerken Faik'e bol teşekkürlerle dolu bir kâğıt bırakarak iki gün evvelki cephe dönüşü kıyafeti ile sokağa fırladı.
C) Tenha köşelerde ağız ağıza konuşurken yanlarına biri gelecek olursa, hemen susuyorlardı.
D) Ya şevk içinde harap ol, ya aşk içinde gönül Ya lale açmalıdır göğsümüzde yahut gül!
E) Yeni usul, şiirimiz; zevksiz, köksüz, acemice görünüyordu.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar