Kategoriler: 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı, Noktalama İşaretleri, Türk Dili ve Edebiyatı

Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur:

  • Buralarda kışları liman, mandalina, portakal; yazları şeftali, kiraz, erik yetişir.
  • Buralarda erkek çocuklara Mehmet, Fatih, Alparslan; kız çocuklara ise Fatma, Ayşe, Emine, Zeynep isimleri verilir.
  • Türkiye, Fransa, Rusya; İstanbul, Paris, Moskova kentleriyle hatırlanır genellikle.
  • Erkek çocuklara Doğan, Tuğrul, Aslan, Orhan; kız çocuklara ise İnci, Çiçek, Yonca adları verildi.

Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur:

  • Kel ölür, sırma saçlı olur; kör ölür, badem gözlü olur.
  • Yaşlı, hasta kişiler yağlı ve asitli yiyeceklerden uzak durmalı; spor yapmalıdır.
  • Dağların, ovaların, denizlerin ölüm uykusuna yattığı bir anda Ay bize gülümsüyor; biz onunla yalnızlığımızı yeniyor, mutlu oluyoruz.
  • Sevinçten, heyecandan içim içime sığmıyor; bağırmak, kahkahalar atmak, ağlamak istiyorum.

İkiden fazla eş değer ögeler arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra noktalı virgül konabilir:

  • Yeni usul şiirimiz; zevksiz, köksüz, acemice görünüyordu.] }

Aşağıdakilerin hangisinde kısa çizgi (-) yanlış kullanılmıştır?
A) İzmir-Ankara arası hızlı trenle üç saate inecek.
B) Türk-Yunan ilişkileri en iyi dönemini yaşıyor.
C) Çokluk eki “-lar, -ler" eklendiği sözcüğe farklı anlamlar katar.
D) Burada onunla iyi-kötü günlerimiz oldu.
E) Takımımız maçı kazanamazsa -öyle bir şey olacağını hiç sanmıyorum- bir üst tura çıkamayacak.
Aşağıdakilerin hangisinde tırnak işareti (" ") yanlış kullanılmıştır?
A) Atatürk "Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir." diyor.
B) Onun şiirlerinin ana teması her zaman “yalnızlık" olmuştur.
C) Tevfik Fikret çocuklar için hece vezniyle yazdığı şiirlerini “Şermin" adlı kitabında toplamıştır.
D) Ziya Paşa'nın edebiyatla ilgili görüşlerini "Şiir ve İnşa" makalesinde bulmak mümkündür.
E) "Artık bu iş de bir şekilde bitti" sayılır. Tanzimat'la başlayan Batılılaşma hareketine öncülük eden bir kültür adamı söyleyeyim () Şinasi () Türk tiyatrosuna Batılı anlamda ilk Türkçe oyun olan Şair Evlenmesi'ni kazandırdı ()
Örnek: Bu parçada boş parantezle belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
A) (:) (ı) (-)
B) (I) (-) (-)
C) (.) (-) (-)
D) (I) (---) (I)
E) (;) (-) (---)


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar